MENÜ

Adana BarosuKomisyonlarCMKKomisyon Başvuru FormuSEMYön. Kur. Top. GündemleriAdli YardımAvukat Hakları MerkeziBaro MeclisiBasında Yer Almış HaberlerMevzuatMeslek İlke ve KanunlarıEtkinlik TakvimiYargıtay KararlarıBilgi BankasıMazeretli Hakim - Savcı ListesiİletişimBaro Hesap Numarası

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

HMK Bilirkişi Ücret Tarifesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

26 Eylül 2013 Perşembe 09:00

 

 

26 Eylül 2013  PERŞEMBE

 

Resmî Gazete

 

Sayı : 28777

 

 

TEBLİĞ

 

Adalet Bakanlığından:

 

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ

 

Amaç ve kapsam

 

MADDE 1 - (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Dayanak

 

MADDE 2 - (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 283 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Bilirkişi ücreti

 

MADDE 3 - (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaisi karşılığı ödenen ücrettir.

 

Giderler

 

MADDE 4 - (1) Bilirkişiye inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri de ödenir.

 

Bilirkişi ücretleri

 

MADDE 5 - (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir.

 

 

a)Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 

150,00 TL

b) İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 

150,00 TL

c) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

250,00 TL

ç) Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler için

200,00 TL

d) İş mahkemelerinde görülen dava ve işler için

200,00 TL

e) Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için

200,00 TL

f) Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için

150,00 TL

g) Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

300,00 TL

ğ) Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler için

300,00 TL2) Dava, mahkemece hangi sıfatla görülüyorsa bilirkişi ücreti de buna göre belirlenir.

 

Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde ücret

 

MADDE 6 - (1) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde, görülmekte olan davanın türüne göre ait olduğu mahkemeye ait bilirkişi ücreti ödenir.

 

Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması ve artırılması

 

MADDE 7 - (1) Hâkim, işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir ve indirebilir.

 

Seri dosyalarda bilirkişi ücreti

 

MADDE 8 - (1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinde indirim yapılır.

 

Ücretin ödenmesi

 

MADDE 9 - (1) Yazı işleri müdürü veya görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden gerekli vergiler kesildikten sonra kalanı bilirkişiye ödenir.

 

Uygulanacak tarife

 

MADDE 10 - (1) Bilirkişi ücretinin tayininde mahkemece görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.

 

Yürürlük

 

MADDE 11 - (1) Bu Tarife 1 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Facebookta Paylaş