MENÜ

Adana BarosuKomisyonlarCMKKomisyon Başvuru FormuSEMYön. Kur. Top. GündemleriAdli YardımAvukat Hakları MerkeziBaro MeclisiBasında Yer Almış HaberlerMevzuatMeslek İlke ve KanunlarıEtkinlik TakvimiYargıtay KararlarıBilgi BankasıMazeretli Hakim - Savcı ListesiİletişimBaro Hesap Numarası


DERS SEÇİMİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ


AVUKATLIK HUKUKU BÖLÜMLERİ


-SAVUNMA HAKKI VE AVUKATLIK-AVUKATLIK MESLEĞİNİN TARİHÇESİ-MESLEK ÖRGÜTLERİ 

-AVUKATLIĞIN TANIMI VE NİTELİKLERİ

 -AVUKATIN HAKLARI 

-AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

-AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ 

-AVUKATIN HUKUKİ SORUMLULUĞU-AVUKATIN CEZAİ SORUMLULUĞU-AVUKATIN DİSİPLİN SORUMLULUĞU 

-TBB MESLEK KURALLARI 

-8.BM KONFERANSI AVUKATLARIN ROLÜNE DAİR PRENSİPLER(HAVANA KURALLARI),AVRUPA KONSEYİ AVUKATLIK MESLEĞİNİN İCRASINDAKİ ÖZGÜRLÜKLER HAKKINDA 9 NUMARALI TAVSİYE KARARI,BM YARGI BAĞIMSIZLIĞI TEMEL PRENSİPLERİ,ULUSLARARASI AVUKATLAR BİRLİĞİ MORELIA ŞARTI,21.YY DA AVUKATLIK MESLEĞİNE DAİR TURİN İLKELERİ

 

UYGULAMA HUKUK BÖLÜMLERİ

1-UYGULAMALI CEZA HUKUKU BÖLÜMÜ

2-UYGULAMALI MEDENi HUKUK BÖLÜMÜ

3-UYGULAMALI BORÇLAR HUKUKU BÖLÜMÜ

4-UYGULAMALI TiCARET HUKUKU BÖLÜMÜ

5-UYGULAMALI İCRA İFLAS HUKUKU BÖLÜMÜ

6-UYGULAMALI iDARE HUKUKU BÖLÜMÜ

7-UYGULAMALI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BÖLÜMÜ

8-AiHS BAĞLAMINDA AiHM UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

 

GENEL OLARAK İSE 

DURUŞMA DÜZENİ/İDDİA VE SAVUNMANIN SINIRLARI/DİLEKÇE YAZIM YÖNTEMLERİ