BARODAN HABERLER

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

944 görüntülenme
13/03/2012
8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
Kadınların özgürlük mücadelesinin sembolü ;" 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olan bugün de dahi, kadına yönelik şiddet, kadının istihdamında yaşanan sorunlar, kadının siyasal ve sosyal yaşamdaki statüsü, temsil kabiliyeti özetle toplum içerisindeki hak ve yükümlülükleri, yeri sorgulanmaktadır. Kadının; toplumsal hayatın her alanında, herhangi bir müessesenin unsuru olmaktan öte, bir "birey" olarak algılanması, sorunun esaslı çözümüdür. Çözüm sağlamak farkındalığı artırmak için ise eğitim sisteminin rolü azımsanmamalıdır. - Kız çocuklarının okullaşma oranını artırmak, eğitime teşvik, bireysel inisiyatif odaklı uygulamaların aksine eğitimde kız ve erkek çocuklarının eşit eğitim ve öğrenim haklarından yararlanmaları, bireyin temel hak ve özgürlüklerini hayat boyu güvence altına alacaktır. Kadına yönelik şiddetle mücadele yöntemlerinde bireysel- toplumsal eğitimin ve farkındalığın yanı sıra; alınan tedbirlerin, yapılan mevzuat çalışmalarının, uygulanabilir, uluslararası sözleşmelerle uyumlu ve toplumun ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olması gerekmektedir. -Kadının; Siyasette, parlamentoda ve yerel yönetimlerde yok denecek kadar az olmasının temel sebepleri istatistikî veriler doğrultusunda değerlendirilerek, mevzuatın tamamı revize edilmeli, iyileştirmeye gidilmeli ve uygulamaya dönük çözüm yöntemleri benimsenmelidir.Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de değindiği gibi muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak, Türk Kadınının yegâne amacı ve ideali olacaktır. Türk Kadını bilmektedir ki, Cumhuriyet devrimleri ile elde ettiği kazanımlar; ancak ve ancak toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde temel hak ve özgürlüklerinin korunduğu bir demokrasi ortamında korunabilecektir.Kadın hakları alanında yaşanan tüm sorunların takipçisi olacağımızı bir kez daha yineleyerek, haklarına sahip çıkan, mücadele gücünü kaybetmeyen, sorgulayan, düşünen, üreten tüm kadınlarımızı kutluyoruz. TÜBAKKOM ADINA Av. Meltem Erdinç GÜRCÜOĞLU Adana Barosu Kadın Hakları Komisyonu Koordinatörü
Diğer Haberler