BARODAN HABERLER

ADAMOB OLAĞAN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI.

439 görüntülenme
09/08/2017
ADAMOB OLAĞAN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI.

Adana Barosu, Adana Tabip Odası, Adana Diş Hekimleri Odası, Adana Veteriner Hekimler Odası, Adana Eczacı Odası ve TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulundan oluşan Adana Akademik Meslek Odaları Birliği (ADAMOB) olağan değerlendirme toplantısını Baro Tesislerinde gerçekleştirdi.
Adana Barosu Başkanımız ve ADAMOB Dönem Sözcüsü Av. Veli Küçük, Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Adana Eczacı Odası Başkanı Ersun Özkan ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Ali Kuzu’nun yanı sıra Baro Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Nevzat Elçi ile Baromuz mensubu Av. Ünsal Bener’in de katılımıyla yapılan toplantıda; ülkemiz, şehrimiz ve mesleki sorunlara dair konular ele alındı.

Son günlerin en yoğun tartışılan müftülere nikah kıyma yetkisi veren yasa tasarısı ile Adalet ve Kalkınma Partisi eski MKYK üyesi ve milletvekili aday adaylarından Ayhan Oğan’ın ‘yeni bir devlet kuruluyor, kurucusu da R. Tayyip Erdoğan’dır’ sözleri üzerinden yapılan değerlendirmede; “Cumhuriyetimizin 94 yıllık kazanımlarının, İnkılap yasalarının, laiklik temelinde herkes tarafından korunması, daha da ileriye taşınması gerektiği, hangi din, mezhep, inanç vs. hiç fark etmez yurttaşların tamamının devlet nazarında eşit olduğu ilkesi çerçevesinde Medeni Kanunumuzun esaslarının korunması gerektiği ifade edildi.

Devamla; Yüzyıllar boyunca birçok devlet ve medeniyetlere beşiklik eden Anadolu’da kurulan son devletin Türkiye Cumhuriyeti olduğu, emperyalizme ve devrin egemen güçlerine boyun eğmeyen Kurtuluş Savaşı ruhunun her koşulda canlı tutulması gerektiği, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün devletimizin en önemli değeri olduğu, ilelebet payidar kalacak devletimizde manevi ve kurucu lider olarak her zaman baş tacı yapılacağı vurgulandı.

Son dönemde görev, yetki ve sorumluluk makamında olanların bilinçli olarak, kasten gündeme gelen, getirilen suni ve gündem saptırmaya yönelik karanlık zihniyetleri yansıtan konularda ulusumuzu toplumsal barıştan, kardeşlikten sapmadan, kötü niyetli emellere alet olmadan modern toplumumuzun değerlerine sahip çıkması gerektiğine işaret edildi.
Toplantı esnasında Akademik Meslek Odalarının kendi faaliyet alanlarına giren günümüzün önemli gündem maddeleri olan Şehir Hastaneleri, et fiyatlarındaki fahiş artışlar, halkın ağız ve diş sağlığı ile ilgili yaşanan sorunlar gibi konular konuşuldu.

ADANA TABİP ODASI BAŞKANI DOÇ.DR. ALİ İHSAN ÖKTEN, ŞEHİR HASTANELERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU

Doç. Dr. Ökten, “Adana'da Eylül ayında açılacak olan Şehir Hastanesi ile ilgili; yeni hastane açılmasına karşı olmadıklarını, ancak tüm Türkiye'de yapılacak olan şehir hastanelerinin yatak sayısını arttırmayacağını, çünkü şehir hastaneleri yapılırken Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu'nca "yapılacak hastanedeki yatak sayısı kadar mevcut hastanelerden azaltılması ya da mevcut hastanelerin kapatılması kaydıyla" izin verildiğini, bu yüzden Adana'da da şehir hastanesi açıldığında mevcut hastanelerden bir kısmının kapatılması veya yatak sayısının azaltılmasına neden olacak bu uygulamaya karşı olduklarını, milyonlarca dolar harcanarak yapılan hastane yerine mevcut hastanelerin bina ve teknolojik olarak güçlendirilerek de daha iyi sağlık hizmeti verilebileceğini, çünkü dünyada artık bu kadar büyüklükte hastane yapmanın ekonomik ve sağlık hizmetleri açısından rantabl olmadığını, artık en fazla 600 yataklı hastanelerin yaygınlaştığını, ayrıca yapılan şehir hastanelerinin arazilerinin de devlet tarafından bedelsiz olarak yüklenici firmalara verildiğini, bu hastanelere yüzde yetmiş doluluk garantisi verildiğini, herhangi bir anlaşmazlıkta davaların Türkiye mahkemelerinde değil uluslararası mahkemelerde görüleceğini, firmanın bu yerde kuracağı ticari alanları işleterek ayrıca kar elde edeceği, bu gelirlerinin ise KDV, damga vergisi ve harçlardan muaf tutulacağı, çalışanlar açısından ise en büyük sıkıntının hastanenin 25 yıllık kirasının döner sermayeden ödenmesi nedeniyle, döner sermaye gelirlerinin azalabileceğini, polikliniklerde hemşire, sekreter veya veri giriş elemanı olmayacağı için hekimlerin tüm verileri sekreter gibi sisteme girmesinden dolayı da hastaya yeterince zaman ayrılamayacağı, yaşanacak yoğunluk nedeniyle hasta şikayet ve şiddetin artmasından endişe ettiklerini, yapılan hastanelerin hekim ve sağlık çalışanlarının sağlığını ve çalışma ortamı düşünülmeden tamamen hasta odaklı düşünülerek yapıldığını ifade etti.

ADANA DİŞ HEKİMLERİ ODASI BAŞKANI DT. FATİH GÜLER DE SON DÖNEMDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ HALKIMIZIN YAŞADIĞI SORUNLARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU

Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, değerlendirme toplantısında söz alarak, şu konuları aktardı.
“Adana’da, Sağlık Bakanlığı tarafından diş hekimliğinde yeni muayenehane, poliklinik ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin (ADSM) özel de açılıp ruhsatlandırılması işlemi kimi zaman abartılı denetimlerle yapılırken, ‘sahte ve ehil olmayan’ dişçiler ile mücadelede aynı titizlik gösterilmemektedir. Oda temsilcilerinin denetimlerde yer almaması kimi sorunlara sebep olmakta, her geçen gün de yeni yer açmak ve denetimlerde onay almak diş hekimleri için eziyete dönüşmektedir. Sahte dişçi meselesi 73 Diş Hekimliği Fakültesinin, 32 bin diş hekiminin olduğu bir ülkede kanayan yaradır.

Asli görevleri ruhsatsız ve yetkisiz çalışanlara karşı mücadele etmek olanların hiç bir devlet desteği ve hizmet alımı garantisi olmadan meslektaşlarımızın bıktıracak şekilde detaylı bir şekilde denetlenip ruhsatlandırılmalarını büyük bir üzüntü ve esefle karşılamaktayız”

ADANA VETERİNER HEKİMLER ODASI BAŞKANI NİHAT KÖSE HAYVANCILIĞIN SORUNLARI VE YÜKSELEN ET FİYATLARINA DEĞİNDİ

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse de ülkemizde hayvancılığının sorunları ve et fiyatlarının fahiş fiyatlarda satılması ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde bulundu;
“Bakanlar Kurulu son olarak sıfır gümrük vergisi ile 500 bin büyükbaş, 475 bin küçükbaş ve 85 bin ton et ithalatına izin verdiğini, bu uygulamalar ve ithalat ile hayvancılığımızın yapısal sorunları çözülmeden yerli üreticiyi yok olacağını, tamamen dışa bağımlı hale geleceğimizi ifade ederek, bizlerin ve veteriner hekimlerin acilen hayvancılık kurultayını düzenleyerek ülkemizde bu sorunların çözümüne dair yaklaşımlar sergilenmesini bekliyoruz” dedi.

TMMOB ADANA İL KOORDİNASYON KURULU GENEL SEKRETERİ ALİ KUZU DA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Ali Kuzu da, Adana İli, Çukurova, Yüreğir, Seyhan, Sarıçam ilçe sınırları içerisinde yaklaşık 70 bin hektar alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifi Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 243 sayılı kararı ile ayrıca 3000 hektar muhtelif alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 244 sayılı kararı ile onaylandığını belirti.

Ali Kuzu konuya ilişkin şunları söyledi:
“Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır. Planların hazırlanma aşamasında, anket, kamuoyu yoklaması ve araştırması, toplantı, çalıştay, internet ortamında duyuru ve bilgilendirme gibi yöntemler kullanılarak kurum ve kuruluşlar ile ilgili tarafların görüşlerinin alınması esastır. 
Mekânsal planlara ilişkin, kendi kademesine göre ve yapılış amacının gerektirdiği açıklamaları içeren bir plan raporu hazırlanır.

Plan raporunda, planın türü, ölçeği, kapsamı ve özelliğine göre; vizyon, amaç, hedefler ve stratejiler belirlenerek, koruma-kullanma esasları, alan kullanım kararları, yoğunluk ve yapılaşmaya ilişkin konularda planlama esasları ve uygulama ilkeleri, eylem planları, açık ve yeşil alan sistemi, ulaşım, erişilebilirlik ve mekânın etkin kullanılması, gerektiğinde koruma, sağlıklaştırma ve yenileme programı, alan ve projelerinin etaplama esasları, alan kullanım dağılımı tablosu gibi hususlarda açıklamalara yer verilir.

Planların hazırlanması aşamasında Kurum, kamuoyu yoklaması, çalıştay, bilgilendirme yapılmadığı gibi plan raporunun da hazırlanmadığı görülmüştür. Ayrıca bunların yanında;
Kentimizin ulaşım ana planı bulunmadığı 
Öneri otogar alanının yer seçimi, kentin ulaşımı ve gelişimi açısından uygun olmadığı,
Nazım imar planlarında yer yer 1/1000 ölçekli uygulama imar uygulama planı gibi davranıldığı ve doğrudan net yoğunluk (emsal) değerleri ve 7m. yolların gösterildiği,
1/25000 ve 1/5000 Nazım planlarda farklılık bulunduğu, Örneğin Çamlıca alanı olarak bilinen bölgenin 1/25000 nazım imar planında kentsel dönüşüm alanı iken, 1/5000 nazım imar planında gelişme konut alanı olarak belirlendiği,
Carrefoursa (ticaret) alanının konut + ticaret alanı olarak imarlandığı, 
Noktasal bazda bazı öneri petrol istasyonlarının tam kavşak noktalarında kaldığı 
Sosyal, kültürel ve teknik alt yapı tesislerinin dengesi belirlenmediği görülmüştür.

Yaptığımız tüm bu tespitler; başta yerel yönetimlerimize kolaylık sağlamak üzere; daha yaşanılabilir, etkin, ulaşılabilir, katılımcı, üretken, örnek bir “Adana” görebilme ümidiyle yapılmıştır.”

Diğer Haberler