BARODAN HABERLER

ADANA TİCARET ODASI..

1631 görüntülenme
04/02/2014
ADANA TİCARET ODASI..
Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, Baro Genel Sekreteri Av. Veli Küçük ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. A. Faruk Ulaş ile birlikte, Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe, Başkan Yardımcısı Mehmet Şahbaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özel, İsmail Aslan ve ATO Meclis Üyesi Cevdet Baskın'ı ziyaret ederek, adliye binalarının dört ayrı hizmet binasında bölünmüş-parçalanmış yapısı nedeniyle avukatlar, yurttaşlar, adliye çalışanları, hakim ve savcıların yaşadığı rahatsızlıkları dile getirip, 30 Aralık 2013 yılında yapılması gereken Yeni Adliye binasının ihalesinin henüz yapılamamış olmasından kaynaklanan endişelerini aktardılar. Baro Başkanımız Av. Çıtırık, ATO ile her konuda işbirliği yapmak istediklerini de belirtti. HAK KAYIPLARI YAŞANMAKTA.. Adana Barosu'nun 2 bine yakın avukat, 150 stajyer avukatı bünyesinde barındırdığını, senede 86 mahkemede toplam 88 bin davanın görüldüğünü, 150 bin icra takibinin açıldığını belirten Av. Çıtırık, "Biz, yurttaşın adalete erişimindeki temsilcileriyiz. 2014 yılı TBMM bütçe görüşmeleri sırasında dönemin Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin: "Adana'ya adliye değil, Adliye Sarayı yapacağız. 30.12.2013 tarihinde ihalesi yapılacaktır" Beyanatı karşısında ümitlenmişsek de Başkanlığımızca 02.01.2014 gün ve 2014/6 sayılı Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığı'na göndermiş olduğumuz yazımızda, 30 Aralık 2013 tarihindeki Adana Adliye Binasının ihalesinin son durumunu sormuşsak da bugüne kadar herhangi bir yanıt verilmemiştir. Ülkemizin ilçelerine, en ücra bölgelerine modern ve ihtiyaca cevap verebilecek yeni adliye binaları hizmete girmiştir. Ancak, ilimizde bölünmüş ve taşımalı adalete devam edilmektedir. Bölünmüş ve taşımalı yargı hizmetlerinden başta yurttaşlarımız ve meslektaşlarımız olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Avukatlarımızın dört ayrı binaya yetişebilmeleri fiilen mümkün olmamaktadır. Bu bölünmüşlük duruşma takiplerinde hak kayıplarına da neden olmaktadır. Kiralanan binalara toplam 25 milyon TL kiralama bedeli ödenirken, mefruşatı ve teknik donanımına da ayrıca para harcandı. Ayrıca, havaalanı yolundaki binayı önce istinaf mahkemeleri olarak tadilatı yapıldı, sonra yıkılıp icra dairelerine dönüştürüldü. Kamu harcamalarının bizler doğru etkin ve yerinde kullanılmasını istemekteyiz" Ziyaret sırasında ATO üyelerinin ülkenin yargıda yaşadığı sorunlarla ilgili görüşlerini sormaları üzerine Baro Başkanımız Av. Çıtırık, "Avukatlık kanunu 76. Madde; Baroların Kuruluş ve nitelikleri ile ilgili olup, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak amacı ile çalışmaları yürütmekle mükelleftir. Hükmü gereğince son günlerde ülkemizde yaşanan olaylarla ilgili olarak görüşlerimizi açıkladık" dedi. Yolsuzluk, kara para aklama ve rüşvet" olayında iki Cumhuriyet savcısının iddianameyi hazırlama aşamasında görevlerinden el çektirildiğini hatırlatan Av. Çıtırık, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın göreve tayin olmasıyla gündeme getirdiği 'Esaslı bir değişiklik yapacağım.' şeklindeki ilk sözlerini bu şekilde yerine getirmiştir. Hâkimlerin, savcıların ve kolluk kuvvetlerinin görevlerini yapamaz hale getirildiği bu günlerde biz Adana Barosu olarak yaşananlardan oldukça rahatsızız. Biz, hukukun siyasetini yapmaktayız. Yaşanan sorunların hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşır bir şekilde çözülmesi gerekir. Hiçbir kişi ve kuruluşun yargı denetiminden muafiyeti söz konusu olamayacağı gibi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tek yargı yeri Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleridir" dedi. İNTERNET DÜZENLEMESİ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Teşkilatlanmasına dair yasa tasarısının içerisine, torba yasa ile internetle ilgili düzenlemeler getirilerek komisyon görüşmesi tamamlanmış, genel kurulda görüşülme aşamasına gelindiğini de aktaran Av. Çıtırık, "Temel hak ve özgürlüklerle ilgili sınırlamalar ancak yasa ve mahkeme kararı ile yapılabilecekken, getirilmek istenen düzenlemeyle TİB'in talimatıyla internet siteleri kapatılabilecektir. AİHM, ülkemizdeki internet düzenlemelerini ifade özgürlüğü anlamında zaten yetersiz bulmaktayken, getirilmek istenen yeni düzenlemeler ifade özgürlüğüne darbe vuracaktır" diye konuştu. ATO Başkanı Menevşe, Baromuzun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Adana'nın kurumları olarak hizmetle yükümlü olduklarını, Adana Barosu'nun bu talebinin haklı ve yerinde bir talep olduğunu belirtti. 2.5 milyonu barındıran kentin açılan dava ve icra takip dosyalarının niceliksel değerleri düşünüldüğünde, yeni Adana Adliyesi'nin gecikildiğini, gecikmeden dolayı her kesin mağduriyet duyduğunu ifade etti. Adana'daki trafik keşmekeşliğinden dolayı kendilerinin de konum itibariyle binalarının yetersizliğinden bahsetti. Görüşmede, Türkiye'nin ekonomik, sosyal sorunları da tartışıldı.
Diğer Haberler