BARODAN HABERLER

Anayasa Mahkemesi, Çek Kanunu'nun "ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı" başlıklı maddesinin bazı hükümlerini iptal etti.

633 görüntülenme
12/10/2017
Anayasa Mahkemesi, Çek Kanunu'nun

Anayasa Mahkemesi, Çek Kanunu'nun "ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı" başlıklı maddesinin bazı hükümlerini iptal etti.

Yüksek Mahkeme, 5941 sayılı Çek Kanunu'nun 5. maddesinin, 6728 sayılı Kanun'un 63. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin "...çekin üzerinden yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama gideri toplamından..." bölümünün iptaline oy birliğiyle karar verdi.

Kararda, söz konusu kuralda, "çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanun'a göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi"nin de adli para cezasının hesabında göz önünde bulundurulacak unsurlar arasında sayıldığı belirtildi. Kararda, ilgili hükümde, temerrüt faizinin başlangıç tarihinin "düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihi" olarak belirlenmesine karşın faizin hangi tarihe kadar işletileceğinin belirtilmediğine işaret edildi.
Kararda, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarına çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanun'a göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama giderinin, sanık hakkında hükmedilecek adli para cezasının hesabında göz önünde bulundurulmasının, cezanın miktarı bakımından öngörülemezliğe sebebiyet verdiği ve ilgili hükmün suç ve cezaların kanuniliği ilkesine aykırı bulunduğu belirtildi.

KARAR İÇİN TIKLAYINIZ 

Diğer Haberler