BARODAN HABERLER

Ankara Barosu Baro Meclisi Genel Kurul Bildirisidir

964 görüntülenme
27/02/2013
Ankara Barosu Baro Meclisi Genel Kurul Bildirisidir
Ankara Barosu Baro Meclisi olarak, asli ve öncelikli görevimiz; ülkemizde adil yargılanma hakkının gerçekleştirilebilmesi ve bu çerçevede öncelikle Avukatlık mesleğinin hak ettiği saygınlık seviyesine yükseltilmesi, mesleğe saldırılara karşı durulması ve mesleki yıpranmanın önüne geçilmesidir. Ancak; ülkemizde, savunma mesleğinin layıkıyla yürütülmesi giderek zorlaşmakta ve hem mesleğe hem de Avukatlara yönelik saldırılar çeşitlenerek artmaktadır. İstanbul Barosu Başkan ve bir kısım Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında savunma görevlerini yerine getirdikleri için açılan dava, açıkça hukuka aykırıdır. Bu dava nedeniyle Baro Yönetiminin görevinin doğal olarak sona ereceği iddiası, tamamen yasal dayanaktan yoksundur. Ülkemizde, uzun bir süredir "Biz ne yaparsak, hukuk budur" çağdışı anlayışı egemen kılınmak istenilmekte ve topluma kabul ettirilmeye çalışılmaktadır. Oysa, hukuk "karanlık ve cehaletle savaşın" bir simgesidir. Hukukun koruduğu bilimsel düşünce "Laik" hukuk düzeninin de yaratıcısıdır. Sonuç olarak; insanlığı, toplumları ve bizleri, hukuk dışına taşımaya çalışan her anlayışa; yine "hukuk" tan güç alarak karşı çıkılması, kaçınılmaz görevlerimizin ilkidir. Çünkü; "HUKUK"A, Tarih Boyunca NE YAZIK Kİ; ÖNCE ONU ÇİĞNEYENLER; HİÇE SAYANLAR "MUHTAÇ OLMUŞLAR"DIR!... Takdir hakkının, amacına aykırı kullanımı sonucu ortaya çıkan ve adalet inancını temelinden sarsan, topluma korku salan tutuklamalar ile bunlara bağlı olarak, Özel Mahkemelerde 6 yıla yaklaşan tutukluluk sürelerinin, "hükme dönüşmesi", bu Mahkemelerde 100'e yakın meslektaşımızın yargılanıyor olmasını, hukukun üstünlüğü anlayışına ve mesleğimize yönelik ihlaller olarak değerlendirmekteyiz. Savcı, Yargıç ve Avukattan oluşan yargının bu üç temel unsurundan iki unsuru Yargıç ve Savcılar, uzun süredir, ağır bir baskı altındadırlar. Şimdi de yargının savunma unsuru, görev yapması engellenecek şekilde kıskaca alınmaya çalışılmaktadır. Ankara Barosu Avukatları olarak, bizlere yönelik saldırılara itiraz ediyoruz. İSTANBUL BAROSUNA YAPILAN, BİZE YAPILMIŞTIR; ÜLKEMİZİN BÜTÜN AVUKATLARINA YAPILMIŞTIR. Genelde insan haklarına, hukuka ve özelde savunma mesleğine yönelik saldırı içinde olanlara başkaldırıyoruz. Kamuoyunun Bilgisine Sunulur. 25.02.2013
Diğer Haberler