BARODAN HABERLER

Av. ÇITIRIK ;''Demokrasinin, hukuk devletinin, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi mahiyetinde olan kuvvetler ayrılığı ilkesini anayasa üzerine yemin ederek kabul edenler bugün parlamenter-demokratik rejimden rahatsız olmaktadır''

807 görüntülenme
22/12/2012
Av. ÇITIRIK ;''Demokrasinin, hukuk devletinin, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi mahiyetinde olan  kuvvetler ayrılığı ilkesini anayasa üzerine yemin ederek kabul edenler bugün parlamenter-demokratik rejimden rahatsız olmaktadır''
Adana Barosu tarafından düzenlenen 'Ceza Muhakemesi Hukukundan Güncel Sorunlar ve Çözüm Yolları' Sempozyumu Baro Tesislerinde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, açılış konuşmasında insanlık tarihi boyunca adaleti gerçekleştirmek, keyfiyeti önlemek, bireyin temel hak özgürlüklerinin güvence altına alınarak devletin sınırlandırılması mücadelesi verdiğini belirterek şunları söyledi: ''Tarihsel sürecin en önemli kazanımlarından biri de Angola Sakson hukukunun kişi hürriyetini, güvenliğini güvence altına alma yolunda geliştirdiği bir kurum olan 1679 tarihli Habeas Corpus Act'tır. İdarenin keyfiyetini önleyerek, kişinin özgürlüklerini güvence altına almak, hukuka uygun olmayan şekilde yakalanma durumunda derhal mahkeme kararı ile serbest bırakılmasını, hukuka uygun bir şekilde bir süreç başlamışsa bir an önce mahkeme sürecinin başlatılması gerekir. Sosyal hukuk devleti olduğu iddiasındaki Türkiye Cumhuriyeti nitelikleri arasında yurttaşlarının adalete erişmesini ve adalete ulaşabilmesini hukuk kuralları içerisinde sağlamakla yükümlüdür. Bu anlamda da devlet ve kolluk gücü arasında sıkışıp kalan birey yurttaşın daha korunaklı hale gelebilmesi ve haklarının güvence altına alınabilmesi için CMK ve Anayasa da güvence altına alınmış olan özgürlüklerin etkin, verimli, yaygın bir şekilde kullandırılmalıdır. Uluslararası alanda zaten bozuk olan ülkemizin sicilinin düzelmesi için de mücadele verilmelidir. Bu nedenle, CMK nda üstlendikleri zorunlu müdafilik görevini salt ücrete indirgememesini, yasanın çıkartılmasındaki temel amaç ve felsefenin gözden kaçırılmaması gerektiği düşüncesindeyim. CMK da görev alan meslektaşlarımızın 24 saat esasına göre kendini mesleğe adamaları karşısında yapılan kesintilerle aldıkları ücret oldukça düşüktür. Ama tarihsel sürecin kazanımları sonrasında bireyi devlet karşısında korunaklı hale getirmek için bu felsefeyle yaklaşılması gerekmektedir. TBB ve Adalet Bakanlığı ile yürütülen çalışmalarda Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca bir vekalet ücreti alınmasını ve kamusal bir hizmet yürütülmesi nedeniyle vergiden muaf tutulmasını 1 Aralık 2012 tarihinde baro başkanları toplantısında açıkladım. Anayasamızın 19. , 36., ve 38 maddelerinde adil yargılanmayı, hak aramayı ve kanunusuz cezanın olamayacağını barındırmaktadır. Bugün ülkemizde kuvvetler ayrılığı ilkesini bir engel olarak gören bir zihniyetle yönetilir hale gelmiş bulunuyoruz. Demokrasinin, hukuk devletinin, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi mahiyetinde olan kuvvetler ayrılığı ilkesini anayasa üzerine yemin edenler bugün parlamenter-demokratik rejimden rahatsız olmaktadır. Böylesi dönemde CMK'dan kaynaklanan güncel sorunlar ve çözüm yolları konulu sempozyumunun etkin ve faydalı olacağı kanaatindeyim.'' Sempozyumun oturumlarında; İstanbul Aydın üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinan Bayındır, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamide Zafer ve Doç. Dr. Caner Yenidünya, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Polat İşoğlu konularında bilgi aktarımında bulundular. Sempozyumun sonunda; Ceza Muhakemesinde İspat, Muhakemenin Yürüyüşü Son Karar, Uygulamada Yaşanan Sorunlar, Çözüm Önerileri, İnteraktif tartışma yapıldı.
Diğer Haberler