BARODAN HABERLER

Av. Haşim Mısır, konferans

1057 görüntülenme
30/11/2015
Av. Haşim Mısır, konferans
Baromuz tarafından düzenlenen, TBB 'de Disiplin Kurulu Başkanı Av. Haşim Mısır'ın konuşmacı olarak katıldığı, "Ceza Mahkemeleri Kararları Işığında, Avukatlık Disiplin Hukuku" konulu konferans 28.11.2015 Cumartesi günü Baro Tesisleri'nde yapıldı. Açılış konuşmasını Baro Genel Sekreteri Av. Merdan Özberk yaparken, Staj Komisyonu Başkanı Av. Oya Tekin de, önemli açılımda bulundu. Av. Tekin şunları söyledi: "SAYGIDEĞER meslektaşlarımız ve sevgili stajyerlerimiz , Avukatlık Disiplin Hukuku Konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Avukatlık mesleği kutsal bir meslektir. En zor durumlarda insanların yanında sadece en güvendiği kişiler bulunur. Bu kişilerden biri de avukattır. İŞTE bu sebeple avukatlar: : "yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukat unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak" zorundadırlar. BİZ AVUKATLAR müvekkillerimizin canı, namusu ve mal varlıkları üzerinde-söz sahibi olma ve bu alanlardaki tasarruflarını özenli, dürüst, doğru ve onur içinde yapmalarına yardımcı olma yükümlülüğündeyiz Bize verilen vekillik görevini, aldığımız işin kapsamına ve önemine uygun olarak güven verecek şekilde kullanmamız gerekir. Bunun için İse üstadımız rahmetli Avukat Faruk Erem'in belirttiği üzere HER ŞEYDEN ÖNCE DÜRÜST OLMAK ZORUNDAYIZ. Avukat Faruk Erem, kendisi ile yapılan bir söyleşinin sonunda genç meslektaşlarına en büyük öğüdünün ne olduğu sorulduğunda : "DÜRÜST OLUN, DÜRÜST OLUN, DÜRÜST OLUN... demiştir. Unutmamalıyız ki, müvekkilimizdeki GÜVEN DUYGUSUNU incitirsek, toplumun avukatlara olan güveninin kaybolmasına katkı sağlamış oluruz. Barolar ve baro disiplin kurulları bu sorumluluğun bilincinde, özenli ve adil kararlar ile başta avukat meslektaşlarımız olmak üzere topluma yol göstermelidir. Özellikle son yıllarda mesleğimize yönelik saldırılar bu denli artmışken, bu konunun önemi bir kat daha fazla artmıştır. HERŞEYDEN ÖNCE, bir disiplin kovuşturması, tarafları tatmin amacına yönelik olmamalıdır. Kamu hizmeti niteliğindeki bir serbest meslek olan avukatlığın genel etik değerlerini ve temel ilkelerini korumaya yönelik olarak faaliyet yürütülmelidir. Avukatlık mesleğinin hukuka uygun icrası, mesleğimizin toplum içindeki itibarının artması, meslek kurallarımızın bilinmesi ve doğru uygulanmasını gerektirmektedir. Bu çerçeve içinde bugün gerçekleştirdiğimiz Avukatlık Disiplin Hukuku başlıklı konferansımızın tüm katılımcılara yararlı olmasını umut ediyor, saygılar sunuyorum" Dha sonra söz alan Av. Haşim Mısır, Avukatlık mesleğinin tarihsel süreciyle ilgili, mesleğin ifası sırasında yapılan yanlışlar konusunda değerlendirmelerde bulundu. Sunumun ardından Staj Komisyonu Başkanı Av. Oya Tekin, Av. Haşim Mısır'a teşekkür plaketi takdim etti.
Diğer Haberler