BARODAN HABERLER

AVUKAT OLMADAN ADİL YARGILAMA OLMAZ !

892 görüntülenme
24/05/2012
AVUKAT OLMADAN ADİL YARGILAMA OLMAZ !
AVUKATSIZ HÜKÜM VERİLEBİLMESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI KEYFİLİK, KANUNİLİK KAZANABİLİR, ANCAK ASLA MEŞRUİYET KAZANAMAZ. SAVUNMA KUŞATILAMAZ! Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 22.05.2012 tarihli, aynı konudaki Basın Açıklamasında da belirtildiği üzere,yargılamanın kurucu unsurlarından olan savunma ve onun temsilcisi avukat olmaksızın hüküm verilmesine olanak sağlayacak kanun değişikliği teklifini kabul etmemiz mümkün değildir. Bilindiği üzere Ceza Muhakemesi Kanununun mevcut 188/1.maddesine göre kanunun zorunlu müdafiliği kabul ettiği hallerde hüküm verilebilmesi için, hakim ve savcının yanı sıra müdafiin hazır bulunması şarttır. Bu düzenleme, hukuk devletinin en önemli göstergelerinden olan adil yargılanma hakkının ve onun parçası olan savunma hakkının teminatlarından birisidir. Hal böyleyken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan kanun teklifine göre, mahkemelerin, çocuklar ile ilgili yargılamalar hariç müdafi/vekil yokluğunda da hüküm verebilmelerinin yolu açılmaktadır. Basında bu teklif, kamuoyunda "Balyoz davası" olarak anılan davada mahkeme heyeti ile sanık müdafileri arasında yaşanan gerilime bir "çözüm" ve avukatın yokluğunda da karar verilebilmesini sağlayacak bir "formül" olarak nitelenmektedir. Her şeyden önce hukuk devletinde belirli bir olaya, davaya özel kanun çıkarılamaz. Kanunlar kamunun/toplumun menfaatine, genel, soyut ve objektif nitelik taşırlar. Bu çerçevede teklifin tamamen sübjektif, keyfi ve toplum yararına aykırı olduğu, olaya ve davaya özel bir düzenleme olduğu açıktır. Daha da önemlisi ve vahimi, avukatsız karar verilebilmesine imkân tanıyacak bir düzenleme, tüm vatandaşlar için yaşamsal bir tehlike ve hukuk devletinin sonudur.
Diğer Haberler