BARODAN HABERLER

AVUKATA GÖREVİ SIRASINDA GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET EDİLMESİ

2159 görüntülenme
23/06/2015
AVUKATA GÖREVİ SIRASINDA GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET EDİLMESİ
T.C.YARGITAY4. CEZA DAİRESİE. 2013/21071K. 2015/196T. 6.1.2015* AVUKATA GÖREVİ SIRASINDA GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET EDİLMESİ ( İcra Takibi Sebebiyle Bankadaki Mevduatına Bloke Konulmasına Sinirlenen Sanığın Avukata Sinkaflı Hakaret Ettiği ve Kalemlik Fırlattığı - Mağdur Avukat Kamu Görevlisi Sayıldığından Takibi Şikayete Bağlı Olmayan Hakaret ve Yaralama Suçunun Oluştuğunun Kabul Edileceği/Şikayetten Vazgeçildiği Gerekçesiyle Düşme Kararı Verilemeyeceği )* İCRA TAKİBİ BORÇLUSUNUN AVUKATA HAKARET ETMESİ ( İcra Takibi Sebebiyle Bankadaki Mevduatına Bloke Konulmasına Sinirlenen Sanığın Avukata Sinkaflı Hakaret Ettiği ve Kalemlik Fırlattığı - Mağdur Avukat Kamu Görevlisi Sayıldığından Takibi Şikayete Bağlı Olmayan Hakaret ve Yaralama Suçunun Oluştuğunun Kabul Edileceği )* KAMU GÖREVLİSİ SAYILAN MAĞDUR AVUKATA KALEMLİK FIRLATILMASI ( İcra Takibi Sebebiyle Bankadaki Mevduatına Bloke Konulmasına Sinirlenen Sanığın Avukata Sinkaflı Hakaret Ettiği ve Kalemlik Fırlattığı - Mağdur Avukat Kamu Görevlisi Sayıldığından Takibi Şikayete Bağlı Olmayan Hakaret ve Yaralama Suçunun Oluştuğunun Kabul Edileceği/Şikayetten Vazgeçildiği Gerekçesiyle Düşme Kararı Verilmemesi Gerektiği )1136/m. 575237/m. 3-c, 6, 43/1, 86/2, 125/3-aÖZET : Avukat tarafından hakkında icra takibi yapılması sonucu bankadaki paralarının bloke edilmesine kızan sanık, olay günü iki kez telefonla arayarak avukata sinkaflı hakaret edip akabinde, mağdur avukatın bürosuna giderek masadaki kalemliği mağdur avukata fırlatmış kalemlik mağdur avukata değmemiştir.Mağdurun kamu görevlisi sayılması sebebiyle takibi şikayete bağlı olmayan, hakaret ve yaralama suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin, sanığın söz konusu suçları, avukat mağdurun görevi sırasında ve görevinden dolayı işlemediği ve suçların şikayete tabi olup şikayetten vazgeçildiği gerekçesiyle düşme kararı verilmesi yasaya aykırıdır.DAVA : Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.Ancak, Avukat tarafından hakkında icra takibi yapılması sonucu bankadaki paralarının bloke edilmesine kızan sanığın, olay günü iki kez telefonla arayarak avukata sinkaflı hakaret edip akabinde, mağdur avukatın bürosuna giderek masadaki kalemliği mağdur avukata fırlatıp kalemliğin mağdur avukata değmemesi biçiminde gelişen eylemlerinin, mağdurun TCK'nın 6. ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun 57. maddeleri uyarınca kamu görevlisi sayılması sebebiyle takibi şikayete bağlı olmayan, TCK'nın 125/3-a ve 43/1. maddeleri uyarınca hakaret ve 86/2 ve 3-c maddesi gereğince yaralama suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin, sanığın söz konusu suçları, avukat mağdurun görevi sırasında ve görevinden dolayı işlemediği ve suçların şikayete tabi olup şikayetten vazgeçildiği gerekçesiyle düşme kararı verilmesi,SONUÇ : Yasaya aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleriyle tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükümlerin BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 06.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. kazanci.com.tr
Diğer Haberler