BARODAN HABERLER

AVUKATLARIN DA DAHİL OLDUĞU E-DEFTER BEYAN SİSTEMİNE DAİR 486 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

653 görüntülenme
20/12/2017
AVUKATLARIN DA DAHİL OLDUĞU E-DEFTER BEYAN SİSTEMİNE DAİR 486 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

AVUKATLARIN DA DAHİL OLDUĞU E-DEFTER BEYAN SİSTEMİNE DAİR 486 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

AVUKATLARIN DA DAHİL OLDUĞU SERBEST MESLEK MENSUPLARIYLA İLGİLİ E-DEFTER BEYAN SİSTEMİNİ DÜZENLEYEN 486 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

01.01.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANMAYA BAŞLANACAK YENİ VERGİ USUL SİSTEMİ MESLEKTAŞLARIMIZI DA KAPSADIĞI İÇİN BU BİLGİLENDİRME YAZISI HAZIRLANMIŞTIR.

BİLGİLENDİRME YAZISI BAROMUZ MALİ MÜŞAVİRİ MALİK KARACAN TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

GİRİŞ

DEFTER- BEYAN SİSTEMİ, vergisel ve ticari işlemlerin elektronik ortamda kayıt altına alınması, defter, beyanname ve sonuç raporlarının elektronik olarak oluşturulması ve saklanması demektir. Sistem, 213 Sayılı Vergi Usul Yasasının 175. Maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanarak 17.12.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 486 numaralı VUK Genel Tebliği ile 01.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Sistem, aslında e-defter olarak, yıllık hasılatı on milyonu aşan ve bilanço usulünde defter tutan ticari işletmelerde 2012 yılından bu yana kullanılmaktadır. Yazıda, tebliğin diğer ilgililere ilişkin bölümleri gözardı edilerek sadece serbest meslek mensuplarına ilişkin hükümleri irdelenmeye çalışılacaktır.

DEFTER-BEYAN SİSTEMİNİN UYGULANMASI ESASLARI

1. 01.01.2018 tarihi itibariyle uygulanması zorunluluk haline gelen Defter-Beyan Sistemine giriş başvurusunun 31.12.2017 tarihine kadar yapılması esastır. Tebliğ, uygulamanın yeni olması nedeniyle başvuru süresini 31.01.2018 tarihine kadar uzatmaktadır. Ancak, dikkat edilmesi gereken husus süre uzatması, sistemin uygulanmasına değil sadece başvuru süresinin uzatılmasına ilişkindir.

2. Halen bir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirle Hizmet Sözleşmesi bulunanların sisteme başvurusu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerince yapılacaktır.

3. Defterini kendi tutanlar, kendilerine verilmiş kullanıcı kodu ve şifre ile Defter-Beyan Sistemi portalına girerek başvurularını yapacaklardır.
4. Serbest Meslek Defterine kağıt ortamında yapılmakta olan gelir, gider ve amortisman listesi kayıtları 01.01.2018 tarihinden itibaren Defter-Beyan Sistemi portalından yapılacaktır. Anılan tarihten itibaren deftere kağıt ortamında yapılacak kayıtlar yapılmamış ve bu kayıtlara dayanarak verilen beyannameler verilmemiş sayılacaktır.

5. Defter-Beyan Sistemine yapılacak kayıtların, en geç, ertesi ayda verilmesi gereken KDV beyannamenin veriliş tarihine kadar yapılması zorunluluktur. Takvim yılının son ayına(Aralık)ait kayıtlar Gelir Vergisi Beyannamesinin verileceği ertesi yıl Mart Ayına kadar yapılabilir.

6. Uygulama ile kağıt ortamında defter tutmak ortadan kaldırılmaktadır. Bu nedenle bu yıla kadar yapılmakta olan serbest meslek defterinin noterlere onaylattırılması işlemi, 2018 yılı da dahil olmak üzere artık yapılmayacaktır.

7. Defter-Beyan Sistemine elektronik olarak yapılacak kayıtların yanlışlığı söz konusu olduğunda, yani yanlış kayıt yapıldığında, düzeltme işleminin en geç ertesi ayın KDV Beyannamesinin son veriliş gününe kadar yapılması gerekmektedir.

8. Defter-Beyan Sistemi ile oluşturulan Serbest Meslek Defterine ilişkin saklama ve muhafaza yükümlülüğü Gelir İdaresi Başkanlığına aittir. Bu nedenle kayıtların kağıt ortamına indirilmesi mümkün olmakla birlikte zorunluluk değildir. Ayrıca, kağıt ortamına indirilen defter ve kayıtların hukuki hiçbir geçerliliği yoktur.

9. Serbest meslek gelirleri için düzenlenmesi gereken serbest meslek makbuzlarının e- makbuz olarak düzenlenmesi bu konuda yayımlanacak yeni bir tebliğe kadar ihtiyaridir. Serbest meslek mensupları e- makbuz düzenleyebilecekleri gibi makbuzlarını kağıt ortamında düzenlemeye de devam edebileceklerdir.

MESLEKTAŞLARIMIZIN BİLGİSİNE SAYGIYLA SUNARIZ.

ADANA BARO BAŞKANLIĞI

Diğer Haberler