BARODAN HABERLER

“AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ” HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

652 görüntülenme
24/09/2019
“AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ” HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN TALEBİ ÜZERİNE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN “GENEL HÜKÜMLER” BÖLÜMÜNDE YER ALAN 17. MADDESİNİN 2. FIKRASI, DANIŞTAY İDARİ DAVALAR DAİRELERİ KURULUNUN KARARI GEREĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ OLUP, 13 EYLÜL 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜLÜĞE GİRMİŞTİR.
MESLEKTAŞLARIMIZIN BİLGİSİNE SAYGIYLA SUNARIZ.
ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI

KARAR METNİ EK’TEDİR.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE
MADDE 1 – 2/1/2017 tarihli ve 29936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, vekalet ücretine hükmederken, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücretin altında kalmamak kaydıyla Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Ancak talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine tarifeye göre hesaplanan ücretin beşte birine hükmedilir. Konusu para ile ölçülemeyen işlerde, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen maktu ücrete hükmedilir. Ancak talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine öngörülen maktu ücretin beşte birine hükmedilir. Sigorta Tahkim Komisyonlarınca hükmedilen vekalet ücreti, kabul veya reddedilen miktarı geçemez.”
MADDE 2 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Duyuruyu görmek için tıklayınız ;

Diğer Haberler