BARODAN HABERLER

BAROMUZ 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.

311 görüntülenme
03/12/2019
BAROMUZ 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.

BAROMUZ 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.

“ENGELLİ BİREYLERE OLUMSUZ TUTUM VE ÖNYARGILAR ORTADAN KALDIRILMALIDIR”

3 Aralık “Dünya Engelliler Günü” nedeniyle Engelli Hakları Komisyonumuz tarafından Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonumuzda basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasında; Baro Başkan Yardımcımız Av. Sabahattin Gümüş, Komisyon Koordinatörümüz Av. Timur Ortatepe, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. Mert Kuşdemir, Av. Sinem Tansınatapan ve Engelli Hakları Komisyon üyelerimiz, Av. Yurdagül Gündoğan, Av. İsmail Sarı ve Av. Derya Göksuçukur’un yanı sıra çok sayıda meslektaşımız hazır bulundular.

“ENGELLİ BİREYLER ÖTELENMEMELİ”

Engelli Hakları Komisyonu Başkanı Av. Özlem Kara açış konuşmasında, “Biz engeli olmayan bireylerle birlikte bu mücadelenin içinde olursak birlikte dayanışarak yol alırsak, bu mücadelenin daha anlamlı olduğuna inanıyorum.
Sadece, belli günlerde o günler anmak için konuşmak benim için olduğu kadar bir çok insan içinde anlam ifade etmiyor. Bunu engelli bir birey olarak yaşamak, hayatın içinde var olmaya çalışmak ve mücadele etmek size uygun olmayan bir hayatın içinde aktif olarak bunun eğitimini almış, meslek edinmiş, statü sahibi olmuş bir birey olarak yaşayan bir insan olarak ben hissediyorsam eğitim hakkına erişemeyen, bu hayatın içinde yaşama hakkına sahip olamayan, ötelenen, görünmeyen, dışarda bırakılan, aşağılanan, yok sayılan bir çok engelli arkadaşımı aynı zamanda temsil ettiğime de inanıyorum.” dedi

Basın açıklamasını Engelli Hakları Komisyonu Üyemiz Av. Bahar Melek Öğrü okudu.

BASIN AÇIKLAMASI

“Engelli bireylerin varoluştan bu yana sahip oldukları insan hak ve özgürlüklerine ve sahip oldukları haklara ulaşmada karşı karşıya kaldıkları engellere farkındalık yaratmak amacıyla 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü olarak kabul edilmiştir. İzleyen süreçte 13 Aralık 2006 yılında Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme yine bu amaçla BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş ve 3 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizde bu sözleşme 30 Mart 2007 tarihinde imzalamış ve 28 Ekim 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna rağmen geçen zaman içerisinde sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi konusunda engelli bireylerin toplum yaşamına tam ve etkin katılımları önündeki yüzlerce engel maalesef ortadan kaldırılmamıştır. Engelli bireylerin önündeki bu sorunların çözümüne yönelik olarak Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası metinler ulusal mevzuatımızda çeşitli düzenlemeler olmasına rağmen bu düzenlemelerin yetersiz kalması ve var olan bu düzenlemelerin dahi uygulamada karşılık bulmaması engelli bireylerin karşılaştıkları güçlükleri arttırmaktadır.

Engelli bireylerin sorunlarının ortadan kaldırılması şüphesiz öncelikle engelli bireylere yönelik olumsuz tutum ve önyargıların ortadan kaldırılmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede ana okullarından başlamak üzere eğitim süreçlerinde ve toplumda engellilere yönelik farkındalık çalışmalarının yapılması, eğitim müfredatına bu konuda yer verilmesi zorunluluktur. Diğer taraftan engellilerin sorunlarına her gün bir yenisini daha ekleyen medyanın ta kendisidir. Değişimin olmazsa olmazlarından bir tanesi de engelli bireylere yönelik olumsuz algı ve tutumlar yaratan medya dilinin değişmesidir.

Engelli bireylerin toplum yaşamına tam ve etkin katılımlarını sağlamak için özellikle BM Engelli Hakları Sözleşmesi olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelerde yer alan esasların zaman kaybedilmeksizin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Kamu idaresi engelli bireylerle engeli olmayan bireyler arasındaki eşitsizliğin giderilmesine yönelik politikalar üretmek ve önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.

Bizler biliyoruz ki, engelli bireylerin toplum yaşamına tam ve etkin katılım mücadeleleri sistemin “mükemmel” ve “kusursuz” insan arayışlarına inat farklılıklarıyla görünür olma ve kendilerini eşit yurttaşlar olarak var etme çabaları güçlenerek devam edecektir.

Unutmamak gerekir ki engelli bireylerin insan onuruna yaraşır, eşit ve bağımsız bir yaşama sahip olabilmesi hepimiz için onurlu ve özgür bir yaşam hakkı taşımaktadır.”

ADANA BAROSU ENGELLİ HAKLARI KOMİSYONU

Diğer Haberler