BARODAN HABERLER

Baromuz önemli bir konferansa daha ev sahipliği yapacaktır.

791 görüntülenme
05/11/2013
Baromuz önemli bir konferansa daha ev sahipliği yapacaktır.
Değerli Meslektaşlarım; Baromuz önemli bir konferansa daha ev sahipliği yapacaktır. Ülkemizin yetiştirdiği değerli Anayasa Hukukçularından Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Sn. Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu ile aynı fakülteden öğretim üyesi Sn. Yard. Doç. Dr. Abdullah Sezer'in konuşmacı olarak katılacakları "Türkiye'nin Anayasa Sorunu" konulu konferans, 14.11.2013 Perşembe günü saat: 14:30'da Seyhan Oteli Güney Balo Salonu'nda yapılacaktır. Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, programla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ülkemizin 150 yıllık anayasa geleneği içinde, halkın katılımı ve demokratik yöntemlerle Anayasa yapılamamış olmasının, Türkiye için büyük bir eksiklik olduğu ortadadır. Demokrasinin kesintiye uğradığı ara rejimler döneminde çare hep Anayasa değişikliklerinde aranmıştır. Darbeyi yapanların zihniyeti, her zaman Anayasalara yansıtılmaya çalışılmıştır. Anayasa bir toplumsal uzlaşma metnidir. Bu nedenle, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, kimseyi ötelemeyen, yok saymayan, toplumun ortak ihtiyaçlarına yanıt veren, içeriği ve hazırlanma şekli metnin meşruiyetini belirleyen Anayasa sorunu ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 30 yıl içerisinde de Anayasamız yamalı bohça misali 17 kez değişime uğramıştır. TBMM'de Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nca yürütülmekte olan çalışmalarda 60 madde üzerinde değişikliğe gidilmesi hususunda mutabakata varılmıştır. Ayrıca, bu parlamentonun köklü bir Anayasa değişikliği yapamayacağı, çünkü bu meclisin 'kurucu meclis' sıfatını taşımadığı yönünde çeşitli görüşler de bulunmaktadır. Anayasadaki değişikliklerde bir siyasi partinin parmak çoğunluğuna dayalı, dayatmacı anlayışla yaklaşılmaması, parlamenter-demokratik rejimden ve kuvvetler ayrılığı ilkesinden uzaklaşılmaması, Türk usulü başkancı bir modelin yaşama geçirilmesi hedeflenmemelidir. Anayasa ile ilgili tüm sorunların tartışılacağı ve yanıt bulacağı konferansa tüm meslektaşlarım ve hemşehrilerimiz davetlidir" Saygılarımla. Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK Adana Baro Başkanı
Diğer Haberler