BARODAN HABERLER

Baromuzda kızlı-erkekli ruhsat töreni! Av. Çıtırık:

1629 görüntülenme
13/11/2013
Baromuzda kızlı-erkekli ruhsat töreni!  Av. Çıtırık:
Baromuzda kızlı-erkekli ruhsat töreni! Av. Çıtırık: "Siyasi iktidarın emrinde valiler istemiyoruz" Adana Barosu'nda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan stajyerlerimize düzenlenen törenle ruhsatnameleri takdim edildi. MEB Salonu'nda gerçekleşen törende konuşan Baro Başkanımız Av. Mengücek Gazi Çıtırık, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Av. Çıtırık şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre; Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk Devleti; idarenin her türlü eylem ve işleminin yargı denetimde olduğu, açıklık, hesap verilebilirlik ve şeffaflık içerisinde birey-yurttaşın hukuk güvenliğinin sağlandığı devletin adıdır. Üzülerek söylemek gerekirse bugün ülkemizde bireyin özel alanlarını rahatça kullanmasına izin verilmediği, bireysel tercihleri de devletin dayatmacı, baskılayan ve öteleyen bir anlayışı hakim kılma suretiyle ortadan kaldırılmaya çalışıldığı gibi insanların özel yaşantısına da müdahale edilmeye başlanmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Anayasamızın 20. Maddesi "...herkesin, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkına sahip olduğunu, özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamayacağını", 21. Maddesi, "..kimsenin konutuna dokunulamayacağını.." düzenlemiştir. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesi "..herkesin özel ve aile yaşamına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilme hakkına sahip olduğunu.." belirtmiştir. Bugün sorumluluk ve sıfat taşıyanların, sorumluluklarını malesef yerine getiremediğini gözlemlenmekteyiz. Elbette bir kamu görevlisine hakareti ve küfrü savunamayız. Ancak kamu görevlileri de yurttaşa nasıl davranacaklarını, ne şekilde hitap edeceklerini iyi bilmeliler. Anayasamızın 137. Maddesi de "...kanunsuz hiçbir talimat yerine getirilemez..." denilmektedir. Bugün siyasi iktidarın emrinde valiler istemiyoruz. Valiler; anayasaya ve yasaya uygun olarak ve ne şekilde çalışacaklarını gösteren yönetmeliklere uygun davranmamalıdırlar. Öncelikle kendilerine verilen emrin ve talimatların, anayasaya, yasalara, yönetmelik, tüzük ve talimatlara uygun olup olmadığına bakmalıdır. Biz, Adana Barosu olarak, staj eğitimini kızlı-erkekli yapıyoruz. Kızlı erkekli olarak da ruhsatnamelerini vereceğiz. Genç meslektaşlarımı, onları yetiştiren ailelerini, büro avukatlarını kutluyorum. Bayrağımızı ve mesleğimizi emin ellere teslim ediyoruz" Daha sonra ruhsat törenine geçildi. Mezun oldukları fakülteler: Erdi İzbulan (Kırıkkale Üniversitesi), Melis Hanbay, Tuğçe Tunca, Mehmet Sert, Gizem Balcı (İstanbul Üniversitesi), Dilek Kartal (Dokuz Eylül Üniversitesi), İhsan Özdal, Hatice Kübra Arlıer (Çağ Üniversitesi) ve Gamze Toraman (Selçuk Üniversitesi) Cübbelerini giydiren avukatlar: Av. Veli Küçük, Av. Kemal Koyuncu, Av. İhsan Bermekoğlu, Av. Zehra Bulut, Av. Şenay Şahin Korkmaz, Av. M. Turan Özer, Av. Mustafa Attaroğlu ve Av. Kerem Aydın
Diğer Haberler