BARODAN HABERLER

BAROMUZUN AÇTIĞI AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ DAVASIYLA TÜM ÇEVRE-EKOLOJİ DAVALARINDA "ÖN LİSANS İPTALİNİ" TALEP EDEBİLMENİN YOLU AÇILDI

350 görüntülenme
10/01/2018
BAROMUZUN AÇTIĞI AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ DAVASIYLA TÜM ÇEVRE-EKOLOJİ DAVALARINDA

Akkuyu Nükleer Santrali Projesi’nin hayata geçirilmesi için özellikle Çevre Etki ve Değerlendirme(ÇED) Raporunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmasını izleyen süreçte sivil toplum çok çeşitli hukuksuz uygulamalara maruz bırakılıyor.

Halkın katılımı toplantılarının yapılmamasından 3000 sayfalık ÇED raporunun ikinci başvurusu başladıktan 1 ay içinde Rus Devlet Başkanı Putin’in ziyaretine denk getirilerek onaylanması ilk etaptaki bazı örnekler.

Bu uygunsuzlukların karşısında çözümsüz kalan sivil toplumun da yargıya başvurma eğilimi arttı. ÇED’in onaylanmasının akabinde 3000 itiraz dilekçesi verilerek, sivil toplum tarafından çok çeşitli davalar açıldı.

2015 yılından bugüne dek geçen süreçte deneyimlenen bilirkişi incelemeleri ve ÇED’e methiye niteliğindeki değerlendirmeleri ile ÇED’in iptal edilmesi için girişimler bir şekilde karşılıksız kaldı. Hatta en son yürütmenin başı olarak Cumhurbaşkanı, bugün henüz sonucu açıklanmamış olan ÇED iptal Davasının öncesinde açıkça yargı kararına müdahale niteliği taşıyan bir beyanatta bulundu.

“İNCELEMEKSİZİN RET”İN REDDİNE…

Benzer şekilde 7.09.2016 tarihinde ön lisans davası da Ankara 12. İdare Mahkemesi tarafından, ön lisansın dava edilemeyeceği gerekçesiyle “İncelenmeksizin ret” edilmişti.

Akkuyu ön lisansın iptal davasında TBB Çevre Komisyonu ve Baromuz Üyesi aynı zamanda davacılar vekili Av. İsmail Hakkı Atal’ın verdiği bilgilere göre; Kararın yeniden değerlendirilmesi talepleri Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından haklı bulundu ve yerel mahkeme Ankara 7. İdare Mahkemesinin kararını “kesin” olarak kaldırdı. Böylece Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin , davanın esası üzerinden dava dilekçesinde ortaya konmuş olan hukuki gerekçeleri ve nükleer santralin tehlikelerinin değerlendirerek yeniden bir karar vermesi gerekecek.

Bu arada Akkuyu için sürecin son aşama olan inşaat lisansı verilmesi aşamasına geldiğini hatırlatalım. Üretim lisansı ise geçen sene Şubat ayında verilmiş mart ayında ise inşaat lisansı için başvuru yapılmıştı. Ön lisans ise 2015 yılında 3 yıl boyunca Akkuyu Nükleer santralinin kurulmasına yönelik inşaat lisansının alınması dahil tüm gerekli hazırlıkların yapılması için 3 yıllığına verilmişti.

Bu karar diğer enerji projeleri için emsal niteliğinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu bu karar yalnızca nükleer santrallerin tehlikesine karşı ses çıkarmayı dava açmayı haklı görmekle kalmayacak, ekolojik yaşamı ipotek altına alma ihtimali bulunan termik santraller ve HES’ler gibi enerji tesislerine karşı önlisans iptal davası açabilmeye de emsal teşkil edecek.

ÜRETİM LİSANSI BİLE VERİLMİŞTİ.

1 Aralık 2014’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Akkuyu NGS inşaat projesi ile ilgili "ÇED Olumlu" kararı alındı. Meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin karara karşı açtığı iptal davalarına rağmen 14 Nisan 2015’te, Akkuyu NGS İnşaat Projesi Deniz Hidroteknik Yapılarının temel atma töreni yapıldı. EPDK tarafından 2015 yılında Akkuyu Nükleer Santrali'nin kurulmasına yönelik inşaat lisansının alınması dahil tüm gerekli hazırlıkların yapılması için 3 yıllığına ön lisans verilmişti. Bu kararın akabinde 15 Haziran 2017 tarihinde de Akkuyu Nükleer AŞ'ye bu kez 49 yıllığına "üretim lisansı" verilmişti.

Diğer Haberler