BARODAN HABERLER

BAŞKANIMIZ AV. ÇITIRIK'IN, BAROLARA YÖNELİK AÇIKLAMALARLA İLGİLİ MESAJI

755 görüntülenme
20/02/2013
BAŞKANIMIZ AV. ÇITIRIK'IN, BAROLARA YÖNELİK AÇIKLAMALARLA İLGİLİ MESAJI
Ülke gündeminin çok yoğun olduğu, hassas, gerilimli günlerden geçildiği, tek parti iktidarının, tek parti diktatörlüğüne dönüşen hukuki ve fiili uygulamalarının daha da arttığı, 'uzlaşma' adı altında 'parmak çoğunluğuna' dayalı dayatmacı bir anlayışın Türk usulü 'başkancı' sisteme geçmek için her türlü çalışmayı yürüttüğü, hukuk devletinin, parlamenter demokratik rejimin güvencesi olan kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulamada ortadan kalktığı, doğal yargıç ilkesine aykırı olan Özel Yetkili ve Görevli Mahkemeler ile Bölge Ağır Ceza Mahkemeleri'nin verdiği kararların kamuoyu vicdanını yaraladığı, uzun tutukluluk süreleri, adil yargılama ilkesinin ihlal edildiği, kişi hak ve özgürlüğü ile güvenliğinin yok sayıldığı, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesinin sadece Anayasa'da kaldığı, 8 milletvekilinin. 45 avukatın, 70'e yakın gazetecinin ve 2 binin üzerinde öğrencinin tutuklu olduğu, muhalif ve farklı seslere tahammülün kalmadığı, yurttaşın hak arama ve adalete erişimdeki sesi ve temsilcisi olan avukatlara yönelik sözlü ve fiili saldırıların daha da arttığı, savunmanın sesinin kısılmaya çalışıldığı, avukatlık mesleğinin kurumsal olarak hedef alındığı, seçimle işbaşına gelen baro yönetim kurullarına dava açılarak savunmanın şekli bir unsur görülüp, yok sayıldığı bir dönemden geçmekteyiz. Böylesi bir dönemde, Türkiye Barolarının görevi; kişisel ikbal ve hırslardan arınarak, tarihin derinliklerinden gelen avukatlık mesleğinin saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak yönünde tavır ortaya koyarak, mesleki işbirliği ve dayanışmayı sergilemektir. Barolar barındırdıkları avukat sayısı ile değil, eylemi, söylemi ve bu doğrultudaki tutarlılığıyla 'büyük baro' olmayı hak ederler. Türkiye baroları Avukatlık Yasası'nın verdiği görev ve yetkileri kullanmakta, bu görev ve yetkilerin bilinci içerisindedirler. 10.02.2013 Pazar günü İlimizde gerçekleştirdiğimiz 'Savunma Susmayacak' mitingimizde de yargının üç kurucu unsurundan biri olan bağımsız savunmanın yok sayılamayacağını ve susturulamayacağını, birlik ve dayanışmanın en güzel örneğini TBB yöneticilerimiz ve baro başkanlarımızla hep birlikte sergiledik. Bizlere düşen görev parçalanmak, ayrışmak değil, gücümüzü birleştirmek olduğunu göstermektir. Bu gerekçeyle; enerjimizi, mücadelemizi, mesleğin ve hukuk devletinin sorunlarına yöneltmemiz gerekirken, sosyal paylaşım ağlarında baroların birbirine olan üstünlüğünü konuşmak, yıpratıcı eleştirilerde bulunmak Türkiye'nin bugünkü fotoğrafına bakınca son derece düşündürücüdür. Kamuoyuna saygılarımla sunarım. Av.Mengücek Gazi Çıtırık Baro Başkanı
Diğer Haberler