BARODAN HABERLER

Bu ne yaman çelişki

1207 görüntülenme
07/01/2015
Bu ne yaman çelişki
TBMM Soruşturma Komisyonu'nunda görevli bilirkişinin, AKP'lilerin aklama kararı verdiği bakanların malvarlıklarıyla ilgili itirazları üzerine hazırladığı ek raporda, Zafer Çağlayan'ın oğullarının taşınmaz alımında finansman kaynağı olarak gösterdiği Salih Kaan Çağlayan'ın 2.5 milyon TL'lik altın parasına 17 Aralık operasyonunda el konulduğunu, söz konusu paranın kullanımının mümkün olmadığı saptamasına yer verdi. Ek raporda, Egemen Bağış'ın İstinye Hillpark'ta taksitle satın aldığı evin alım belgesinin 26 Aralık 2014'te düzenlendiği, evin ödemelerinin nasıl yapıldığına ilişkin bir bilginin komisyona sunulmadığı kaydedildi. Komisyonun bilirkişisi Ali Demir'in, 3 eski bakanın malvarlıklarıyla ilgili "orantısız" saptamasının yapıldığı 18 Aralık tarihli rapora itirazları üzerine hazırladığı raporda, şu görüşlere yer verildi: ZAFER ÇAĞLAYAN Piyano mal bildiriminde gösterilmeliydi (Çağlayan'ın piyanonun ev eşyası olduğu ve 3628 sayılı yasa gereği aylık net tutarının 5 katından fazla olan malvarlığındaki değişikliğin bildirilmesinin zorunlu olmadığı açıklaması): 40 bin Avro'ya alındığı ifade edilen piyanonun 27 Eylül 2013 tarihindeteslim alındığı anlaşıldığından, bu tarihte TCMB Avro alış kuru ile değerinin yaklaşık 109 bin 900 TL'ye tekabül ettiği, dolayısıyla piyanonun değerinin kendisine 2013 yılı eylül ayında ödenen net aylık tutarının beş katından fazla olduğu hesaplanmış olup, 18 Aralık tarihli rapordaki kanaatimizin muhafaza edilerek, konunun takdirinin komisyona ait olduğu değerlendirilmektedir. El konan parayla taşınmaz alımı (Çağlayan'ın oğulları Çağan ve Kaan'ın taşınmaz alımlarının düğünlerinde takılan altınların bozdurulması yoluyla finanse edildiği açıklaması): Çağlayan'ın ek beyan yazılarında, Ahmet Çağan Çağlayan ve Salih Kaan Çağlayan'ın düğünlerinde takılan altın, döviz ve TL'nin toplam tutarı ile ilgili olarak herhangi bir bilginin komisyona sunulmadığı, sadece taşınmaz alımlarının kaynağının düğünde takılan altın, döviz ve TL olarak ifade edildiği, avukatın kaynakolarak gösterdiği düğünlerde takılan altın, döviz ve TL'ye de raporun değerlendirme ve sonuç bölümünün ilgili yerlerinde yer verildiği, ancak Salih Kaan Çağlayan'ın düğünden hemen 2 ay sonra altın bozdurma karşılığında Altınbaş AŞ tarafından kendisine gönderilen 2 milyon 537 bin TL tutarındaki paranın kullanılmadığı, söz konusu paraya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 17 Aralık 2013 tarihinde el konulduğu, söz konusu para üzerinden herhangi bir tasarrufta bulunamadığı, Ahmet Çağan Çağlayan'ın altın bozdurduğuna dair gider pusulası sunulmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde düğünlerde takılan altın, döviz ve TL'nin taşınmaz alımlarının finansman kaynağı olarak dikkate alınmamış olup söz konusu taşınmaz alımlarının kaynağının düğünlerde takılan altın, döviz ve TL olup olmadığına dair takdirin soruşturma komisyonuna ait olduğu değerlendirilmektedir. (Çağlayan, komisyona gönderdiği belgelerde Kaan Çağlayan'ın 12 Nisan 2013'te evlendiğini, düğün takılarının bir kısmının 25 Haziran 2013'te bozdurulduğunu bildirmişti. Belgelere göre oğullarının 3 evi ise 1 Ağustos 2013 tarihinde alınmış gözüküyor) Belge oylamadan önce EGEMEN BAĞIŞ Çankaya'daki evle ilgili ödeme belli değil: 26 Aralık 2014 tarihli yazısında, 2011 yılında Ankara Çankaya'daki taşınmazın 2013 yılında satışı yapılan taşınmaz ile alındığını, 2013 yılında satılan taşınmazın aslında 2011 yılında satıldığı, tapu devrinin 2013 yılında gerçekleştiği, 2011 yılında evi boşalttığını telefon ve elektrik faturalarının bunu teyit ettiğini ve yeni satın alınan eve taşındığı ifade edilmiştir. 2011 tarihinde kendi adına satın alınan söz konusu taşınmazın tapu harç matrahı 500 bin TL'ye satın alınan dubleks mesken olduğu, 20 Mart 2013 tarihinde satışı yapılan taşınmaz ile ilgili işlemlerin 18 Aralık tarihli raporda ayrıntılı olarak belirtildiği, 2013 yılında yapılan satış ile ilgili olarak 2011 yılında herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığının bilinmediği, 2011 yılında fiilen satıldığı, ancak tapu tescilinin 2013 yılında gerçekleştirildiğine dair beyan ve sunulan belgelerin mahiyetinin takdirinin komisyona ait olduğu değerlendirilmektedir. Hillpark'taki evin satış belgesi oylamadan önce düzenlenmiş: Bağış, 26 Aralık 2014 tarihli ek beyanında, İstanbul İstinye Hillpark'taki tayıtlı taşınmazın 29 Kasım 2010 tarihinde taksitle satın alındığı, söz konusu taşınmazın Beyhan Nilser Bağış tarafından taksitle satın alındığına dair Bay İnşaat Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı'nın imzaladığı 26 Aralık 2014 tarihli yazının komisyona sunulduğu, söz konusu taşınmazın inşaatın başından beri taksitle satın alındığının ifade edildiği, ödemenin ne zaman başladığı, taksit tutarının ne kadar olduğu ve taksit ödemelerinin ne zaman sona erdiğine dair bir bilgiye yer verilmediği anlaşılmıştır. Bir garip şirket alışverişi: Bağış'ın gönderdiği belgeler doğrultusunda hazırlanan ek rapora göre, Beyhan Nilser Bağış, BNB Hazır Giyim Şirketi'ndeki yüzde 95 hissesini 30 Ekim 2012 tarihinde Amrullah Alevcan'a, Amrullah Alevcan da Dekorname Şirketi'ndeki hisselerinin yüzde 98'ini 14 Temmuz 2011 tarihinde tüm alacak ve borçları ile birlikte Beyhan Bağış'a devretti. Dekorname Şirketi'nin son 3 yılda zarar beyan ettiği, şirketin faaliyet gelirlerinin genel yönetim, pazarlama ve diğer işletme giderlerini karşılamadığı, bu nedenle ortaklar ve BNB Şirketi'nden alınan borçlar ile finansman ihtiyacının giderildiği, BNB Şirketi'nin de 2011 ve 2012 yılında zarar ettiği, 2013 yılında 49 bin TL kâr ettiği, finansman ihtiyacını banka kredisi kullanarak ve şirket ortağı Amrullah Alevcan'dan alınan borç ile karşıladığı anlaşılmıştır. Mal bildiriminde eksiklik MUAMMER GÜLER Eşine ait evin mal bildiriminde gösterilmemesi: Çanakkale Mıhlı Köyü'nde kayıtlı taşınmazın eşi ve iki kız kardeşi adına satın alındığını, eşine ait payın bedelinin kız kardeşi tarafından ödendiği, borcu bittikten sonra 2015 yılında beyan edileceği ifade edilmiştir. 3628 sayılı kanunda edinme tarihinin esas alındığı, sözkonusu yasanın 5. maddesinde malvarlıklarındaki artışın borçları, sebepleri ve kaynaklarının bildirime konu edileceği ifade edilmiştir. Barış Güler'in gelir beyanı yok: Barış Güler'in tespit edilen kayıtlı gelirler (kira ve ücret gelirleri ile şirket ortaklığı) dikkate alınarak mevcut malvarlıklarının karşılaştırılması neticesinde malvarlıklarının gelirleri ile orantısız olduğu kanaatine varıldığı, şahsın ortağı olduğu şirketlerin kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerinde yer alan belgeler çerçevesinde sözkonusu şirketlerden gelir elde ettiğine dair bir bilgiye rastlanılmadığı anlaşılmıştır.
Diğer Haberler