BARODAN HABERLER

Ceza Uygulamaları Uzlaştırmacılık..

1540 görüntülenme
28/02/2015
Ceza Uygulamaları Uzlaştırmacılık..
'Ceza Uygulamalarında Uzlaştırmacılık' konulu konferans yapıldı. 28.02.2015 Adana Barosu tarafından düzenlenen 'Ceza Uygulamalarında Uzlaştırmacılık' konulu konferans yapıldı. 2005 yılında yasaya giren uzlaştırma konusunda konferansın açılışında konuşan Adana Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Veli Küçük, "Bugün Ceza Muhakemesi Hukukunda"Uzlaştırma" Hakkında Temel Bilgiler Uzlaşma'nın hukuki niteliği ve sonuçları nelerdir? Uzlaşmanın uygulama alanları, İletişim esasları, soru ve müzakere teknikleri, müzakere yönetimi, uzlaştırma raporu, Uzlaşmaya tabi suçlar, ve Etik kuralları gibi konularında alanlarında etkin ve yetkin isimler bizleri bilgilendirecekler. Konferansımızın verimli olacağına inancım tamdır" dedi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Adana Barosu Yönetim Kururlu Üyesi Av. Veli Küçük, Avrupa ve ABD'de çok köklü uygulama olan uzlaşmanın, esnek, geniş kapsamlı, sorun çözücü, katılımcı bir usul olduğunu sözlerine ekledi. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adana Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, Adana BAro Başkan Yardımcımız Av. Murat Loğoğlu, avukat ve stajyer avukatların da izlediği Baro Tesislerindeki konferansa Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Savcısı Süleyman Bal ile Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Feridun Yenisey ve Psikolog - Psikometris Prof.Dr. Adnan Erkuş konuşmacı olarak katıldı. Açılış konuşmasının ardından Uzlaşma Bürosu Savcısı Süleyman Bal, 'Uzlaştırma Kapsamına Giren Suçlar' ve 'Hedef Uzlaştırma' konulu bir sunum yaptı. Uzlaştırmanın amacının genel olarak mağdurun haklarının korunması ve suç faillerinin topluma kazandırılması olduğunu belirten Savcısı Süleyman Bal, "Uzlaşmayla; faillerin kendi fiillerinin sonuçlarını görerek bizzat anlamaları, suçun faili ile mağduru arasında doğrudan iletişim kurulması, klasik yargı sisteminin üstesinden gelmekte zorlandığı mağdurların zayıflık duygusunu yenmelerine yardımcı olması, adalet sistemini, mücadeleci ve cezalandırıcı bir süreçten işbirliğine dayalı bir sürece dönüştürebilmesi, yani onarıcı adalet sistemi sağlanmaktadır" dedi. Uzlaşmayla yargı organlarının iş yükünün azaltıldığını, adalete erişimin hızlandığını ve masrafların asgari düzeye çekildiğini bildiren Cumhuriyet Savcısı Süleyman Bal, genel olarak uzlaşma kapsamına giren suçları da şu şekilde sıraladı: "Kasten yaralama, taksirle yaralama, tehdit, konut ve işyeri dokunulmazlığının ihlali, kişilerin huzur ve sükununu bozma, hakaret, haberleşmenin gizliliğini ihlal, özel hayatın gizliliğini ihlal, hakkı olmayan yere tecavüz suçu, kayıp veya çalıntı eşya üzerinde tasarruf, açığa imzanın kötüye kullanılması, aile hukuku yükümlülüğünün ihlali, sır niteliğindeki bilgi ve belgeleri açıklama, yabancı devlet temsilcilerine karşı işlenen suçlar." Prof. Dr. Feridun Yenisey de, uzlaşmanın tarih kadar eski bir müessese olduğunu anımsattı. Roma ve İslam Hukuku ile konu 18. y.y. kamu davası olarak ortaya çıktığını dile getirdi. Uzlaşmanın ceza uygulama kapsamının genişletilmesi, daha önce uygulamaya geçmiş olan yabancı ülkelerde uzlaşmaya karşı önyargılardan bahsettikten sonra ülkemizde uzlaşmaya ilişkin bazı düzenlemelerin uygulayıcıların iş yükünü arttırdığına işaret etti. Yenisey sözlerini uzlaştırmacı olarak görev yapacakların niteliklerine ilişkin değerlendirmelerle sürdürdü. Psikolog ve Psikometris Prof.Dr. Adnan Erkuş ise, Uzlaştırma yöntem-teknik, strateji ve taktikleri; Gözlem-görüşme teknikleri; Başaçıkma stratejileri; Kişiler arası iletişim konularına değindi. Konferansın bir bölümünde uzlaştırmacılık tiyatral olarak betimlendi.
Diğer Haberler