BARODAN HABERLER

ÇOCUK, ADALET......

984 görüntülenme
21/04/2014
ÇOCUK, ADALET......
Adana Barosu tarafından düzenlenen "Çocuk, Adalet Sistemi" konulu Çalıştayımız Seyhan Oteli Toros Salonu'nda gerçekleştirildi. Oturum Başkanlığını Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Veysel Tuncil yaparken; Çukurova Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof Dr. Mete Korkut GÜLMEN, "Çocuğun Cinsel İstismarı ve Adli Tıp Boyutu", Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM, "Çocukların Cinsel İstismarı", Adana Adliyesi Çocuk Bürosu Cumhuriyet Savcısı Cumali TÜLÜ, "Suça Sürüklenen Çocuklar ve Ceza Soruşturması" ve Ankara Barosu Çocuk Hakları Kurulu Üyesi Avukat Şahin ANTAKYALIOĞLU, "Çocuk Gelinler" konusuda kürsüde yer aldılar. Baro Genel Sekreterimiz Avukat Veli KÜÇÜK'ün takdim konuşmalarından sonra, Çalıştay'ın açılış konuşmasını Baro Başkanımız Avukat Mengücek Gazi ÇITIRIK yaptı. Çocuklarımızın, bedensel, zihinsel, cinsel gelişimlerinin önem taşıdığını belirten ÇITIRIK, "Çocuklar gelişim ve bilgilendirmeyi tamamlama evresinde cinsel istismara, sömürüye maruz kaldıkları, suça sürüklendikleri bir ülke gerçeğidir. Dünya sağlık örgütü, çocuk istismarı veya çocuğa karşı kötü muameleyi şu şekilde tanımlamıştır. "çocuğun, sorumluluk, güven ve yetenekle ilgili genel durumunda sağlığına, yaşamına, gelişimine ve değerine zarar verebilen, fiziksel veya en emosyonel (duygusal) kötü davranışı, ihmali, her türlü ticari çıkar için çocuğun kullanıldığı davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Yine çocuğun bir yetişkin tarafından, cinsel uyarı ve doyum için kullanılması, fuhuşa zorlanması, pornografi gibi suçlarda cinsel obje olarak kullanılmasıdır. Cinsel istismarın mutlaka şiddet içermesi gerekmektedir. Her geçen gün suça sürüklenen çocuk sayımız artış göstermektedir. Çocuğun korunması, gelişiminin sağlanması ve çocuğun üstün yararının mutlaka gözetilmesi gerekmektedir. Çocuk suçluluğunda cezalandırılmayı değil, önleyici politikalar esas alınmalıdır. BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin ve Anayasamızın ilgili maddeleri çocukların, her türlü istismar, ihmal ve sömürüye karşı korunmasını, çocuğun kişisel gelişimini anlayış ve sevgiye ihtiyaç duyduğu, çocuğun asla eğitim - öğretiminden yoksun bırakılamayacağı düzenlenmiştir. Sosyal adalet olgusunun gereği de budur. Çocuk yaşta evlendirilen küçükler, aslında çocuk yaşta gelinlik değil kefen giymektedirler. Çocukluklarını tamamlayamadan yetişkin rolü üstlenmek zorunda kalarak ağır travmalar yaşayan sonuçları intihar ve ölüme kadar gidebilen, umutsuz ve mutsuz insanlar yaratılmaktadır. Ülkemiz, Avrupa ülkeleri içerisinde Gürcüstan'dan sonra çocuk yaşta evliliğin en fazla görüldüğü ikinci ülke konumundadır. Çocuklarımızın, çocukluklarını yaşayabildikleri, her türlü sömürü ve istismarın son bulduğu bir ülke ve dünya özlemiyle sözlerime, Sezen Aksu'nun "Çocuk" adılı şiiri ile bitirmek istiyorum: Çocuk Bir yerlerde bir çocuk doğdu Sancısını içimde duyuyorum Kimbilir kimin çocuğusun Gözlerinde güneşi görüyorum Gözlerinde hayat pırıl pırıl Ellerinde ümitlerimiz var Dünyanın tüm pisliklerine Sıkılmış o minik yumruklar Güzel bebek buram buram İnsan, sevgi kokuyorsun Bir küçük dünya gibi varlığın Sırtında dünyayı taşıyorsun Kim olursa olsun anan, baban Sorumluyum onlar kadar senden Adını hiç bilmesem bile Benim öz be öz çocuğumsun sen "
Diğer Haberler