BARODAN HABERLER

Danıştay'dan Avukatlık Yönergesi kararı

854 görüntülenme
18/09/2014
Danıştay'dan Avukatlık Yönergesi kararı
Danıştay'dan Avukatlık Yönergesi kararı17 Eylül 2014 Danıştay Başkanlığı, 'Bir avukatın yanında, avukatlık ortaklığında veya avukatlık bürosunda ücret karşılığı birlikte çalışan Avukatlar Yönergesi'nin teminat aranmaksızın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Danıştay 8. Dairesi Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'nun 2013'te yürürlüğe giren 'Bir avukatın yanında, avukatlık ortaklığında veya avukatlık bürosunda ücret karşılığı birlikte çalışan Avukatlar Yönergesi'nin iptali ve yürütmenin durdurulması ile ilgili yapılan başvuruyu karara bağladı. Danıştay tetkik hakimi düşüncesinde yönetmelik ile düzenlenmesi gereken hususların yönerge ile düzenlenmesine olanak bulunmadığından istemin kabulünü, dava konusu yönergenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi gerektiğini bildirdi."SÖZ KONUSU HUSUSLARIN ANCAK USULE UYGUN HAZIRLANARAK ÇIKARILACAK BİR YÖNETMELİK İLE DÜZENLENMESİNİN HUKUKA VE USULE UYGUN OLACAĞI TARTIŞMADAN UZAKTIR"Gerekçeli kararda ise şu ifadeler yer aldı: "Avukatlık Kanunu'nun uygulanmasına yönelik düzenlemelerin ancak yönetmelik ile düzenlenmesi gerekmekte olduğu, anılan yönergeyle de idarenin iç işleyişinden daha çok avukatların sözleşme ve çalışma koşullarının düzenlenmeye çalışıldığı, ancak kanun ile düzenlenmesi gereken ve kişi hak ve hürriyetini ilgilendiren birçok hükme yer verildiği, işveren ve işgören avukatlara birliğin yönetim kurulu kararı ile kabul edilen bir yönerge ile uyulması zorunlu tutulacak şekilde yükümlülükler getirilemeyeceği, bahsi geçen konuların avukatlık kanunun bizzat özünü içeren konuları içerdiği açık olup söz konusu hususların ancak usule uygun hazırlanarak çıkarılacak bir yönetmelik ile düzenlenmesinin hukuka ve usule uygun olacağı tartışmadan uzaktır. Bu açıklamalar karşısında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun yönetmelik ile düzenlenmesini öngördüğü konuların yönerge ile düzenlenmesine olanak bulunmadığından anılan yönergenin hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır."Danıştay 8. Dairesi 'bir avukatın yanında, avukatlık ortaklığında veya avukatlık bürosunda ücret karşılığı birlikte çalışan avukatlar yönergesi'nin teminat aranmaksızın yürütmesinin durdurulmasına 7 gün içinde itiraz yolu açık olmak üzere oy çokluğu ile karar verdi. http://www.haberaktuel.com/danistay-dan-avukatlik-yonergesi-karari-haberi-923195.html
Diğer Haberler