BARODAN HABERLER

DANIŞTAY’DAN EMSAL NİTELİĞİNDE DOĞRU VE YERİNDE KARAR.

536 görüntülenme
08/09/2017
DANIŞTAY’DAN EMSAL NİTELİĞİNDE DOĞRU VE YERİNDE KARAR.

DANIŞTAY’DAN EMSAL NİTELİĞİNDE DOĞRU VE YERİNDE KARAR.

ADANA BAROSUNUN AÇTIĞI ÇEVRE-EKOLOJİ DAVALARINDA DAVA AÇMA SÜRESİNİN ITTILA TARİHİNDEN BAŞLAYACAĞINA HÜKMEDİLDİ.

08.09.2017

Danıştay 13. Dairesi tarafından çevre-ekoloji davalarında Adana Barosu, sivil toplum kuruluşları ve çevre dernekleri lehine içtihat olacak nitelikte doğru ve yerinde bir karar verdi.

Enerji Piyasası ve Denetleme Kuruluna (EPDK) karşı açılacak olan lisans iptal davalarında dava açma süresinin ıttılla tarihinden (dava açanların durumdan haberdar olduklarını beyan ettikleri tarihten) itibaren başlayacağına hükmedildiği bildirildi.

Adana Barosu Çevre ve Kentleşme Komisyonu olarak yapılan yazılı açıklamada; “Son yıllarda açılan çevre davalarındaki önemli tartışmalardan birisi de; 60 günlük dava açma süresinin hangi tarihten itibaren başlayacağıydı. 2011 yılında Adana Barosunun, DAÇE-Tabip Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası ile birlikte açtığı Doğu Akdeniz bölgesindeki 8 termik santral lisans iptal davasında, EPDK lisans işlemlerine karşı açılan iptal davalarında ilk derece mahkemesi olarak Danıştay görevliydi. Ve Danıştay, 60 günlük dava açma süresini EPDK'nın internet sitesine girerek bilgilendiğimiz ve dava dilekçesinde ıttıla tarihi olarak beyan ettiğimiz bu tarihi esas alıyor ve süreaşımından dolayı bir RED kararıyla karşılaşmıyorduk.

Ancak Elektrik Piyasası Kanununda 2014 yılında yapılan değişiklikle EPDK lisans işlemlerine karşı görev ve yetki Ankara İdare Mahkemelerine verildi. Ve Danıştay'ın aksine olarak Ankara İdare Mahkemelerinden zaman zaman süre aşımından red kararı gelmeye başladı.

Ekte yer alan Danıştay 13. Dairesinin 2015/4684 Eses, 2017/641 Karar sayılı kararı ise 2014 yılında yapılan değişiklikten sonra, 2014 yılında Adana Barosu- DAÇE -Tabip Odası -Ziraat Mühendisleri Odası ve Yeşilbarış Hukuk Derneği olarak birlikte açtığımız 5 termik santral lisans iptal davasından birisi olan Mersin Soda Sanayii termik santralinin lehimize gelen BOZMA kararıdır.

Ankara 6. idare Mahkemesi bu dosyada , " öğrenme tarihinin bizim beyan ettiğimiz tarih değil, şirketin lisans aldığı tarih olması gerektiğinden bahisle 60 günlük dava açma süresinin geçirildiğinden RED kararı vermişti. Ancak Danıştay 13. Dairesi " dava konusu lisans verme işleminin ilanı gereken düzenleyici işlemler arasında yer almadığı , maddi açıdan bireysel nitelikli bir işlem olduğu, bireysel nitelikli bu işleme karşı dava açma süresinin başlamasında yazılı bildirimin esas alınacağı, yazılı bildirimin bulunmadığı hallerde, bilgi edinmenin (ıttıla ) esas alınacağı tabiidir. Bu durumda davacıların dava konusu lisans verme işleminden 22.06.2014 tarihinde haberdar olduğunun kabulü gerektiğinden, anılan işleme karşı bu tarihten itibaren 60 günlük dava açma süresi içinde açılan bu davada süre aşımı bulunmadığı sonucuna varılmıştır. " denilmek suretiyle lehimize BOZMA KARARI VERİLMİŞTİR." denilmiştir. Yapılan bu değerlendirme ve verilen karar çevre davalarında sorumluluk ve hassasiyet sahibi kuruluşların, durumdan haberdar olmalarından sonra yasal süresinde dava açma ve yasal girişimde bulunma haklarını kullanmaları anlamında doğru ve önemli bir karardır. Ayrıca bundan sonraki davalarda da güzel bir emsal olacaktır.”

Diğer Haberler