BARODAN HABERLER

Duyuru 2014/105

910 görüntülenme
15/12/2014
Duyuru 2014/105
Ankara 11.12.2014 BARO BAŞKANLIĞI DUYURU NO:2014/105 Konu : Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 23 üncü maddesi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 26.11.2014 tarihinde Başkanlığımıza tebliğ edilen ve örneğini ekte sunduğumuz 07.05.2014 tarih 2011/1436 E., 2014/2028 K. sayılı kararı ile Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları'nın 23 üncü maddesinde yer alan "Hakimin reddi, savcıların ve başkaca adalet görevlilerinin reddi veya şikayet edilmesi konusunda ve genellikle konuşmalarında ve yazılarında avukat, kanunun gerektirdiği gerekçeleri amacı aşmayacak biçimde açıklar. Ret veya şikayet dileklerinin bir örneği de baroya verilir." kuralında "hukuka uyarlık" bulunmadığı yolunda bozma kararı vermiştir. Danıştay 8.Dairesinde söz konusu maddenin iptali isteği ile açılan davada verilen red kararının temyizi üzerine verilen bu "bozma" kararı karşısında İdari Yargılama Usulü Yasası'nın 28 inci maddesi hükmünü de dikkate alan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulumuz 05.12.2014 tarihli toplantısında, Barolarımıza, TBB Meslek Kurallarının 23 üncü maddesinin uygulamasında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararı ile ortaya çıkan hukuki durumu dikkate almalarının uygun olacağını değerlendirmelerine sunma kararı almıştır. Bilgi ve değerlendirmelerinize saygılarımla sunarım. Avukat Metin FEYZİOĞLUTürkiye Barolar BirliğiBaşkanı Ek.1
Diğer Haberler