BARODAN HABERLER

HAKKINDA SORUŞTURMA BULUNAN AVUKATLARIN MÜDAFİLİK YAPMALARINI ENGELLEYEN HUKUKSUZ HÜKÜMLER ANAYASA MAHKEMESİNİN YERİNDE KARARIYLA İPTAL EDİLDİ.

392 görüntülenme
29/11/2019
HAKKINDA SORUŞTURMA BULUNAN AVUKATLARIN MÜDAFİLİK YAPMALARINI ENGELLEYEN HUKUKSUZ HÜKÜMLER ANAYASA MAHKEMESİNİN YERİNDE KARARIYLA İPTAL EDİLDİ.

7070 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun'un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ve 114 milletvekili tarafından açılan iptal davasında karar verildi.

Anayasa Mahkemesi ilgili Kanun'da 6 ayrı iptal kararı verdi.

AVUKATLARA TERÖR SORUŞTURMASINDA "MÜDAFİLİKTEN MEN" İBARESİ İPTAL EDİLDİ

Suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak, yardım ve yataklık etmek, örgüt faaliyetleri çerçevesinde suç işlemek, örgüt yöneticisi olmak, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, örgüt propagandası yapmak ile terör suçlarından şüpheli, sanık ve hükümlülerin müdafisi veya vekili olacak avukatlarla ilgili kendisi hakkında da aynı suçlardan soruşturma bulunmasının müdafilik veya vekillikten men edilmelerini düzenleyen hükümleri Anayasa'ya aykırı görülerek iptal edildi.

AVUKAT VE HÜKÜMLÜ GÖRÜŞMELERİNİN KAYDINA EL KONULAMAYACAK

Yine Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü olup başka bir suçtan dolayı şüpheli veya sanık sıfatıyla avukatıyla görüşen hükümlülerin görüşmelerine ilişkin "Teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilir, hükümlü ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli görüşmede hazır bulundurulabilir, hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilir" bölümünün Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmeden AYM, bu bölümün de iptaline karar verdi.

JANDARMA ATAMALARINA İLİŞKİN İPTAL

1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkındaki Kanun'a eklenen geçici maddede yer alan Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 2017 yılı fiili kadroları 2016 yılı sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca belirlenir fıkrası da Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildi.

MEMUR ALIMLARINDA GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI ŞARTINI İPTAL ETTİ

657 Devlet Memurları Kanunu'nun devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartları düzenleyen 48. maddesine getirilen ek maddeye yapılan itirazı da inceleyen Anayasa Mahkemesi, aranacak şartlar arasına Olağanüstü Hal Kanunu ile eklenen "Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" alt bendinin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmederek iptaline karar verdi.

SÖZLÜ SINAV VE YERLEŞTİRMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENMESİ İPTAL EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları'na alınacak personel ve yapılacak atamalarla ilgili itirazı inceleyen Anayasa Mahkemesi, alınacak sözleşmeli sağlık personelinin KPSS sonucuna göre Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile atanabileceği gibi pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre KPSS puanı baz alınarak Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla da atama yapılabileceği yönündeki cümleyi Anayasa'ya aykırı bulmayarak iptal talebini reddetti. Buna karşılık sözlü sınav ve yerleştirmeye ilişkin usul ve esasların Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesini Anayasa'ya aykırı bularak bunu iptal etti.

9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Anayasa Mahkemesi, iptal hükmünün yürürlüğe girmesi için ise kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 9 aylık bir süre belirledi. Yani buna göre bugünden başlayarak 9 ay boyunca düzenleme eski haliyle yürürlükte olacak. Fakat 2020 Ağustos ayı sonundan itibaren sözlü sınav ve yerleştirmeye ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenemeyecek.
Yine Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs almakta olan öğrencilerin aldıkları bursları ve KYK ile uyuşmazlıklarını düzenleyen maddeyi inceleyen AYM, "yargı mercilerinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu aleyhine açılan davalardan feragat etmiş sayılır" cümlesini de Anayasa'ya aykırı buldu ve iptal etti.

Anayasa mahkemesi vermiş olduğu bu iptal kararı ile ülkemizde hukukun temel ve evrensel ilkelerine uygun hukukun üstünlüğüne uygun bir yönetim anlayışına dönülmesine yönelik umutlarımızı artırmıştır.

Olağanüstü hal uygulamalarının ve bu dönem içerisinde yapılan düzenlemelerin hukuk ilkelerine aykırılıklarının ve verdiği zararlar bu iptal kararı ile bir kez daha ispatlanmıştır

/uploads/RG801Y2019N30963P6_320875990_1.pdf

Diğer Haberler