BARODAN HABERLER

HUKUK, BAZI YARGI ORGANLARI ELİYLE KATLEDİLMEKTEDİR !

200 görüntülenme
04/01/2024
HUKUK, BAZI YARGI ORGANLARI ELİYLE KATLEDİLMEKTEDİR !

HUKUK, BAZI YARGI ORGANLARI ELİYLE KATLEDİLMEKTEDİR !

 

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına, karara uyulmamasına karar verdi.

 

Bu karar, Anayasal düzene karşı bir başkaldırı ve hukukun katli niteliğinde bir karardır.

 

Daire, AYM kararının hukuki değerinin olmadığını belirterek, uyulmamasına karar verdi. Daire ayrıca, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için bir kez daha TBMM'ye yazı yazdı.

 

Anayasa’nın 153. maddesi;

“Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir.

Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar…” amir hükmüne rağmen bir yargı organın Anayasa Mahkemesi kararını “hukuki değerden yoksun” diyerek tanımaması hukukun katlidir ve demokratik hukuk devletinde kaosa yol açmaktadır.

 

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun derhal harekete geçerek Anayasa’yı ihlal eden ve kesin ve bağlayıcı olan Anayasa Mahkemesi kararlarını yok sayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında soruşturma başlatması gerekmektedir.

 

Adana Barosu olarak devlet krizi haline getirilen bu sorun karşısında Anayasa’yı, hukuku ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz.

 

ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI

Diğer Haberler