BARODAN HABERLER

Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Uygulaması Konferansı

901 görüntülenme
11/12/2014
Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Uygulaması Konferansı
Adana Baro Başkanı Av. Çıtırık: "Arabuluculuk yargılama faaliyeti değildir" dedi Adana Barosu tarafından düzenlenen 'Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Uygulaması' konu başlıklı konferansı Şirin Park Otel'de geniş katılımla yapıldı. Moderatörlüğünü TBB Arabuluculuk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Yasemin Tanır'ın üstlendiği, konuşmacıların; Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, 'Arabuluculuğun Tanıtımı', TBB Yönetim Kurulu Üyesi - TBB Arabuluculuk Yürütme Kurulu Başkanı 'Arabuluculuğun Avukatlık Açısından Değerlendirilmesi', Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kırdök 'Toplumsal Barış ve Bireysel Huzur' konu başlıklarında görüş, düşünce ve önerilerini katılımcılarla paylaştı. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Kaya, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Çeker ile avukatlarımız, stajyer avukatlarımız ile hukuk fakültesi öğrencileri de konferansı takip etti. Baro Genel Sekreteri Avukat Merdan Özberk'in sunumundan sonra, açılış konuşmasını Baro Başkanımız Avukat Mengücek Gazi Çıtırık yaptı. Av. Çıtırık, şunları söyledi: "Bilindiği üzere, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 22 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.. Arabuluculuk sürecinin sorunsuz işlemesi, seçeneklerin doğru değerlendirilebilmesi ve arabuluculuğun sonucunda varılacak anlaşmayı ehliyetli kişilerin imzalaması için uyuşmazlığın taraflarının birer kişi olması ve en az bir tarafın birden fazla kişi olması ihtimallerinin ayrı ayrı ele alınması gerekir." Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, "Arabuluculuk yargılama faaliyeti değildir. Ortada yargılama makamı olmadığı için yargı yetkisi devir de edilememektedir. Arabulucu yargının alternatifi de değildir, çünkü Arabulucu karar veren kişi değildir.Uyuşmazlığın uzlaşmayla, anlaşarak çözümlenmesi için tarafları masada tutan, bir araya getiren 3. kişidir Arabulucu, kararı yine tarafları verecektir" dedi Avukat Çıtırık şöyle devam etti: "Yargısal çözüm yöntemi; içtihatlar üzerine dayanan, tarafların zıtlaştığı bir yoldur. Davalı ve davacıların menfaatleri zıttır. Tarafların arabulucu yardımıyla birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri, yanlış anlaşılmalarına ve iletişim eksikliğinin ortadan kaldırılmasıyla taraflar arasında artık bir menfaat oluşturularak, geçmişteki husumetten, sorunlardan ayrılarak birlikte geleceği kurmak olanağını verir. Yargılama süresi uzundur, streslidir, yargılama faaliyetlerinin harç ve diğer harcamalar nedeniyle pahalı olması karşısında, daha ekonomik ve esnek yapıda olması - sürecin gizli yürütülmesi devlet yargılamasında, yargıcın hakimiyeti, belirli usul kuralları, yasalar ve içtihatlarla bağlı olan mahkeme, yargıç, tarafların yargıcı seçme olanağı yokken, tarafların anlaşarak kendi seçtikleri arabuluculuyla sorunu çözebilirler, taraflar ve arabulucuyu bağlayan bir kural yok. Taraflar anlaşmışsa, kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olmamak koşuluyla her türlü kural uygulanabilir. Arabuluculuk en az masrafla , hızlı çözüm amaçlamaktadır. Gönüllülük üzerine dayalı bir yöntem arabuluculuk, bazı ülkelerde ise önce arabulucuya başvurulur, çözüm alınamazsa yargısal çözüm aranır." Öztatar, "Hukuki uyuşmazlıklarda Arabuluculuk bir haktır. Hakime, mahkemeye gitmeden sorunu çözebileceğiniz üçüncü bir kişi var" dedi. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, Adana Barosu evsahipliğinde gerçekleşen, "Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Uygulaması" konulu konferansta, kurumun tanımı, kazanımları ile ilgili önemli bilgiler verdi. Öztatar, "Hukuki uyuşmazlıklarda Arabuluculuk bir haktır. Hakime, mahkemeye gitmeden sorunu çözebileceğiniz üçüncü bir kişi var" dedi. Öztatar, İngiltere'de uzlaşmazlıkların yüzde 96'sının hukuk mahkemelerinin dışında çözüldüğünü ve bunun da yargı yükünü önemli ölçüde azalttığını ifade etti. Hakan Öztatar, dünyada bu sitemin 160 ülkede uygulandığını, Türkiye'nin de 161. Ülke olduğunu ve sisteme geç girdiğini ifade etti. Öztatar, Arabulucululuk Belgesi alan avukatların isimlerinin Adalet Bakanlığı sitesinde yayınlandığını ve isteyen herkesin bu sistemden yararlanabileceğini kaydetti. Arabulucuların, Adalet Bakanlığı ve Daire Başkanlığı tarafından denetlendiğini belirten Öztatar, "Ülkemizde bu işin altyapısı tamamlandı. 60 İlde Arabulucu bulunuyor. Adliyelerde Arabuluculuk Merkezleri kurulacak, hukuki uyuşmazlıklarda insanlar bu kuruma yönlendirilecekler. Arabuluculuk bir hak. Uyuşmazlığa düştüğünüzde mutlaka hakime mi gideceğiz? İsterseniz bu sorunu Arabuluculukla çözerseniz. Yasadan önce mecburen bizde mahkemeye gitmek zorundaydık. Yasa çıktıktan sonra mahkeme gitmeden sorunu çözebilecek bir kurum var. İş yükü, yargının sorunlarını çözmek bir yana, bu bir haktır. Bize bu arabuluculuk nerden geldi ? Kurum bize aslında uzak bir kurum değildir. Ahilik kültüründe bir Arabuluculuktur. Esnaflar arasında, mahallede güvenilir bir insanın iki taraf arasındaki sorunları çözerdi. Bizim örfümüzde de adetimizde bu var. Biz, bu sistemi uygulayacaksak, Türk insanına uygun , bizim değerlerimize uygun bir arabuluculuk uygulamamız gerekir. Güzel bir sistem, bize geçmişi hatırlatır, bizi birbirimize yakınlaştıracaktır. Hukuki uyuşmazlıklarda Arabuluculuk uygulanır. Arabuluculuk aile ve işle ilgili davalarda, başvuracağımız bağımsız ve üçüncü bir kişidir. Yargıya alternatif bir uygulama değildir. Dostane bir çözüm yöntemidir. Hakim, tarafları bir araya getirmeye çalışmaz, kanun hükümlerine göre hak ve adaletli bir kar verir. Arabulucu ise tarafları bir araya getirir. Hakim, 'birbirinizi anlayın' demez. Arabulucu, birbirinizi anlayın diyebilir. Biz birbirimizi ne kadar anlıyoruz ?. İnsanların birbirlerini anlamalarını sağlamaya da yararlı olacaktır. Arabuluculara güvenebilirsiniz. Adalet Bakanlığı ve Daire Başkanlığımız denetimi altındadırlar. Ülkemizde 1550 Arabulucu vardır, 60 ilde fazla bulunmaktadır. Altyapı çalışmalarımız bitti. 4500 arabulucu eğitim aldı. 200 uyuşmazlık Arabuluculuk marifetiyle çözüldü. :Bu uyuşmazlıkların yüzde 78'i işçi ve işveren anlaşmazlıklarıydı" dedi
Diğer Haberler