BARODAN HABERLER

İş arkadaşından borç alırken dikkat! Fesih sebebi...

2882 görüntülenme
04/06/2015
İş arkadaşından borç alırken dikkat! Fesih sebebi...
Diyelim ki, bir işçi iş arkadaşlarından borç para alıyor ve ödemiyor. Alacaklı işçiler işverene şikayette bulunuyorlar. İşveren de borçlu işçiyi işten çıkartıyor. Borçlu işçi yargıya başvuruyor.Dava neticesinde, Yargıtay kararını şöyle veriyor."Davacının aynı işyerinde çalışan arkadaşlarına borcunun olduğu taraflar arasında çekişmesizdir. Alacaklı işçilerin, davacı ile ilgili sıkıntılarını işverene bildirerek şikayetlerini dile getirmiş olmaları, çalışma ortamının olumsuz etkilendiğinin kanıtıdır. Bu nedenle fesih haklı olmasa da geçerli nedene dayandığından davanın reddi yerine yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır."(Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi, 2.2.2009 tarih ve E. 2008/11046, K.2009/1031 sayılı Karar.) Şimdi kararı açıklayalım1. İşçinin iş arkadaşlarından borç para alarak ödememesi, çalışma ortamını olumsuz etkiler.2. İşverenin işçinin sözleşmesini feshetmesi haklı nedene değil geçerli nedene dayanmaktadır.3. İşçinin iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayanmaması şu sonucu doğurur. İşçinin ihbar ve kıdem tazminatı ödenmelidir.4. İşçinin iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanması şu sonucu doğurur. İşçi açtığı işe iade davasını kaybetmiştir. Yani işçi boşta geçen süreleri için işverenden tazminat talep edemeyecektir. İşçi bu 4 aylık ücreti tutarındaki tazminatı alamayacaktır. Ayrıca işverenden işçi işe başlatılmasını talep edemeyecektir. Böylece işveren işçiyi işe başlatma veya işe başlatmama halinde 4 ile 8 aylık ücret tutarındaki tazminatı işçiye ödeme sorumluğundan kurtulmuştur.Ahmet Metin AYSOYSGK E. BaşmüfettişiDÜNYA
Diğer Haberler