BARODAN HABERLER

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ BAROLARIN KADIN HAKLARI MERKEZLERİ, KURULLARI VE KOMİSYONLARI ORTAK BİLDİRİSİ: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ HAYAT KURTARIR, İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR!

105 görüntülenme
19/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ BAROLARIN KADIN HAKLARI MERKEZLERİ, KURULLARI VE KOMİSYONLARI ORTAK BİLDİRİSİ:  İSTANBUL SÖZLEŞMESİ HAYAT KURTARIR, İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR!

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ BAROLARIN KADIN HAKLARI MERKEZLERİ, KURULLARI VE KOMİSYONLARI ORTAK BİLDİRİSİ:

 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ HAYAT KURTARIR, İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR!

20 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede aniden vazgeçme kararı sonrası,  ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri, artan şiddet ve tecavüz konularında meydana gelen artışa sessiz kalmayacağımızı ve İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VAZGEÇMEME KARARLILIĞIMIZI her ayın 1. Ve 3. Çarşamba günü Sözleşme maddelerini paylaşarak  kamuoyunu bilgilendireceğimizi  Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Sekreteryalığında 22-23-24 Ekim 2021 tarihinde İzmir’de bir araya gelen İstanbul Sözleşmesi Koordinasyon Kurulu üyeleri Baroların  Kadın Hakları Merkezleri, Kurulları ve Komisyonları olarak  bildirmiştik.  Bu amaçla yüksek sesle İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeme kararlılığımızı bir kez daha haykırıyoruz.

 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN VAZGEÇMİYORUZ, ÇÜNKÜ;

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ MADDE 2: Sözleşmenin Kapsamı

  1. İşbu Sözleşme aile içi şiddet de dahil olmak üzere, kadınları orantısız biçimde etkileyen, kadınlara yönelik her türlü şiddet biçimi için geçerlidir.
  2. Taraflar , işbu Sözleşmeyi tüm aile içi şiddet mağdurlarına uygulamaya teşvik edilirler.       Taraflar işbu Sözleşmenin hükümlerini uygularken, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağduru kadınlara özel önem atfetmelidirler.
  3. İşbu Sözleşme barış zamanlarında ve silahlı çatışma durumlarında uygulanır.

 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ MADDE 3: Tanımlar

İşbu Sözleşmenin amacı bakımından:

  1. ‘’ kadınlara yönelik şiddet’’,bir insan hakları ihlali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimi olarak anlaşılmaktadır ve ister kamusal ister özel alanda meydana gelsin kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veya ıstırap veren veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem ve bu eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma anlamına gelir.
  2. ‘’ aile içi şiddet’’, aile içerisinde veya hanede veya, mağdur faille aynı evi paylaşsa da paylaşmasa da eski veya şimdiki eşler veya partnerler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet eylemi anlamına gelir.
  3. ‘’ toplumsal cinsiyet’’, kadınlar ve erkekler için toplum tarafından uygun görülen ve sosyal olarak inşa edilen roller, davranışlar, eylemler ve nitelikler anlamına gelir.

ç.  ‘’ kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet’’ , kadına kadın olmasından dolayı uygulanan ve kadınları orantısız biçimde etkileyen şiddet anlamına gelir.

  1. ‘’ mağdur’’ ,a ve b bentlerinde belirtilen davranışlara maruz kalan gerçek kişi anlamına gelir.
  2. ‘’kadınlar’’ kelimesi 18 yaşın altındaki kız çocuklarını da kapsar.

İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un tüm şiddet mağdurları için sahada eksiksiz ve kesintisiz uygulanması için mücadele azim ve kararlılığımızdan vazgeçmiyoruz.

Biliyoruz ki mücadele kazandırır, İSTANBUL SÖZLEŞMESİ HAYAT KURTARIR, İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR!

 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ,  LAİKLİKTEN VE DEMOKRASİDEN ASLA VAZGEÇMİYORUZ!

 

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi

İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi

Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu

Ankara Barosu Gelincik Merkezi

Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi

Konya Barosu Kadın Hakları Merkezi

Tekirdağ Barosu Kadın Hakları Komisyonu

Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Merkezi

Isparta Barosu Kadın Hakları Komisyonu

Denizli Barosu Kadın Hakları Komisyonu

Batman Barosu Kadın Hakları Merkezi

Eskişehir Barosu Kadın Hakları Merkezi

Adıyaman Barosu Kadın Hakları Komisyonu

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi

 

#AdanaBarosu #kadınlar #kadınhakları #İstanbulSözleşmesiYaşatır

@semih.gokayaz @miyesseronenli @ilkermengu @averkancetin @gulyalcinaslan @nevalyurtdas @devilsadvct @av.nevzatelci

#AdanaBarosu #kadınlar #kadınhakları #İstanbulSözleşmesiYaşatır

Diğer Haberler