BARODAN HABERLER

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

1016 görüntülenme
31/07/2014
KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
"KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ HUSUSUNDA SİYASİ İKTİDARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMESİ İÇİN KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ" Kadınlara yönelik şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve bu konuda mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi ülkemiz tarafından 14.03.2012 tarihinde imzalanmış ve 01.08.2014 (yarın) tarihinde de bu sözleşme yürürlüğe girecektir. Bu sözleşme aynı zamanda İstanbul'da imzaya açılması nedeniyle İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinmektedir. Sözleşmeyle devletlere toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar uyarlama, farkındalığı artırma, veri toplama önleyici müdahale ve tedavi programları yapma, kadın-erkek eşitliği ve kadına yönelik şiddet konularının eğitimin her düzeyinde müfredata ekleme sorumluluğu getirmektedir. Ülkemizin aradan geçen iki yıllık zaman süresince taahhüt ettiği yükümlülükleri yeterince yerine getirmediği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıklarının uygulamalarının sözleşme ile getirilen yükümlülüklere aykırı olduğu ve sözleşmenin çok gerisinde kalındığı görülmektedir. Ülkemiz bu sözleşmeye taraf olduğuna göre, gerek günlük yaşantıda gerek kamusal yaşamda gerekse de siyasi yaşamda kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve ayrımcılığın önüne geçilebilmesi için gerekli kararların alınmasını, bunların yaşama geçirilmesini ve siyasi iktidarın yükümlülüklerini yerine getirmesi için konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla sunarız. ADANA BARO BAŞKANLIĞI istanbul sözleşmesi
Diğer Haberler