BARODAN HABERLER

Kız çocuğuna cinsel saldırı olayını kınıyoruz

927 görüntülenme
10/06/2015
Kız çocuğuna cinsel saldırı olayını kınıyoruz
ADANA BAROSU ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU BASIN BÜLTENİ Adana'nın Yumurtalık İlçesi'nde yaşanan küçük yaştaki kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı olayı ile ilgili Baromuz Çocuk Hakları Komisyonu olarak basın açıklaması yaptı. "Çocukların yaşadıkları hak ihlallerinin gerek çocukların yaşamında gerekse toplumda kalıcı ve telafisi çok zor izler bıraktığının göz önünde bulundurularak faillerin cezasız kalmamasını, Çocukların her türlü ihmal ve istismarına ve diğer sömürü türlerinden korunması ve benzeri vakaların yaşanmaması için hükümetin ve ilgili kurumların uluslararası hukuktan doğan sorumluluklarını yerine getirmesini, Çocukların uygun olmayan koşullarda ve gelişimlerine zarar verebilecek bir tarzda yaşama ve çalışma süreci olarak kabul edilen çocuk işçiliğine son verilecek eğitim ve ekonomik alt yapı oluşturulmalı, çocukların fiziksel veya zihinsel yeterliliğini aşacak veya gelişimini tehlikeye düşürecek koşulların ortadan kaldırılmasına çalışılmasını, Medya, kamuoyunda çocuk haklarıyla ilgili farkındalığı artırma konusunda önemli role sahip bir kurum olmasına rağmen, ticari ve popüler yayıncılığı benimsediği sürece çocuk hakları konusunda belirsizlik taşıyan bir araç haline de gelmekte, çocuk istismarı, kanunlarla ihtilafa düşmüş çocuklar ve sokakta yaşayan çocuklarla ilgili haberler de gerçekdışı ve haber kirliliğine sebep olunarak çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimlerini olumsuz etkileyen haber yapılmasına son verilmesini, Tüm ülke çapında ulusal gündem oluşturulmalı, yerel yetkililer ve hükümet temsilcileri bu gündemi uygulamak için tüm resmi ve sivil kurumlarla işbirliği içinde çalışılmasını ve her türlü istismar ve hak ihlallerinin önlenmesine yönelik etkin önlemler acilen almasını isteyerek ,Yumurtalık İlçesinde yaşanan olayları kınadığımızı kamuoyuna duyurmaktayız. Adana Barosu ve Adana Barosu Çocuk Hakları komisyonu olarak; Çocuklara yönelik tüm hukuksuzluklarda onların yanında olacağımızı, çocukların istismarı ve çocuk haklarının ihlallerinin takipçisi olacağımızı bir kez daha kamuoyu ile paylaşmaktayız. Saygılarımızla."
Diğer Haberler