BARODAN HABERLER

KURULTAY SONUÇ BİLDİRİSİ TBB BAŞKANI’NA TESLİM EDİLDİ

903 görüntülenme
30/04/2012
KURULTAY SONUÇ BİLDİRİSİ TBB BAŞKANI’NA TESLİM EDİLDİ
Kurultayın sonuç bildirgesini kamuoyu ile paylaşan Eskişehir Barosu stajyer avukatlarından Hüseyin Akçar, TBB tarafından hazırlanan 'Avukatlık Kanunu Değişiklik Önerisi' çalışma metninde getirilmesi düşünülen 'avukatlık sınavı' önerisini değerlendirdi. Stajyer Avukat Hüseyin Akçar, sonuç bildirisi T. Barolar Birliği Başkanı Av. V. Ahsen Coşar'a teslim etti. 5.STAJER AVUKATLAR ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ V. Stajyer Avukatlar Kurultayı bünyesinde gerçekleştirilen 27/04/2012 tarihli Çalıştay sonucunda, bu metinde imzası bulunan baroların stajyer temsilcilerinin önerileriyle aşağıdaki metin oluşturulmuştur. Avukatlık Sınavı ve İçeriği: 1- TBB tarafından hazırlanan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metninde getirilmesi düşünülen avukatlık sınavı önerisinin savunma mesleğinin gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 2- Mevcut değişiklik önerisinde belirtilen avukatlık sınavı ÖSYM değil TBB tarafından yapılmalıdır. 3- Avukatlık sınavı staj bitiminden sonra stajı eğitimini değerlendirme ve mesleki yeterliliğin ifadesi olarak tek aşamalı yapılmalı ve bu sınava giriş TBB değişiklik önerisinde belirtildiği gibi sınırlı sayıda olmamalıdır. 4- Barolar tarafından staja kabul esnasında kontenjan sınırlaması yapılmamalıdır. Staj Eğitimi ve Staj Sonrası İlk Yıllar: 1- Avukatlık stajı, staj esnasında tüm stajyerlere ekonomik destek sağlandığı takdirde 2 yıl olmalıdır. 2- Staj bitiminde alınan ruhsat ücreti kaldırılmalı ve staj bitiminden itibaren en geç 15 gün içerisinde ruhsatlar avukatlara teslim edilmelidir. 3- Staj dönemi boyunca stajyer avukata verilecek ücretleri TBB karşılamalı ve bu ücret en az asgari ücret düzeyinde olmalıdır. TBB tarafından verilen staj kredileri karşılıksız olmalıdır. 4- Staj eğitimi merkezi olmalı ve bu eğitim Avukatlık Akademisinde verilmelidir ancak bu sayede eğitim tüm stajyerlere eşit sunulabilir. Eğitim içeriği teori değil pratiğe dayalı olmalıdır. Akademide; avukatlık meslek kuralları, drama, yöneticilik, diksiyon, iletişim eğitimi verilmeli ve kurgusal duruşmalar düzenlenmelidir. 5- Stajın avukat yanında yapılacak olan kısmında stajyer avukatların yaptığı işler barolar tarafından denetlenmelidir. 6- Staj eğitimi süresince mahkeme kalemlerinde stajyer avukatlara staj eğitimi ile bağdaşmayan işlemler yaptırılmaması yönünde düzenlemeler getirilmelidir. 7- Stajyerler, avukat yanında stajlarına başladıklarında; tüm mahkemelerdeki dava ve işleri takip edebilmelidirler. 8- Avukatlık mesleğinde yaşanan sorunların hukuk fakültelerindeki altyapı sorunundan kaynaklandığı açıktır. Bu nedenle Türkiye barolar birliği hukuk fakültelerine öğrenci alımındaki kontenjanın düşürülmesi ile yeni açılacak fakültelerin yeterliliği konusunda kamuoyunu bilinçlendirecek çalışmalar yapmalıdır. Hukuk fakültelerinde Avukatlık hukuku dersinin zorunlu ders olması gerektiği yönünde TBB tarafından çalışmalar yapılmalıdır. 9- Mesleğin ilk yıllarında ekonomik sorunlar yaşanacağı açık olmakla; ilk defa bürolarını açacak olan avukatlara kredi desteği TBB tarafından sağlanmalıdır. 10- 1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereğince staj süresinin uzatılmasına yönelik yönetim kurulu kararlarının kesin olduğu yönündeki ifadenin idarenin her türlü işlem ve eylemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu ilkesine aykırı olup kaldırılması gerekmektedir. 11- Mesleğe yeni başlayan Avukatlara vergi ve baro aidatı muafiyeti sağlanmalı ve barolara giriş ödeneği kaldırılmalıdır. 12- CMK ve Adli yardım yönetmeliği gereğince avukat görevlendirilen işlerde, mesleğe yeni başlayan Avukatlara öncelik tanınmalıdır. 13- Staj dönemi boyunca sadece genel sağlık sigortası değil uzun vadeli sigorta kolları primleri de ödenmelidir. 14- TBB bünyesinde Stajyer avukatların temsiline yönelik bir organ oluşturulmalıdır.
Diğer Haberler