BARODAN HABERLER

NÜKLEER ENERJİ 25.05.2015

866 görüntülenme
25/05/2015
NÜKLEER ENERJİ 25.05.2015
Adana Barosu Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, "Yerli ve yenilebilinir enerji kaynaklarını kullanarak enerji açığımızı kapatmalıyız. Çernobil ve Fukuşima'da yaşananları unutmamak gerekir" dedi Adana Barosu tarafından 25 Mayıs 2015 Pazartesi günü düzenlenen "Termik Santreller-Nükleer Santral HES'ler ve Küresel Sermayenin Doğu Akdeniz'i işgali" konulu konferansta; çevreye, insan sağlığına etkileri, tarım arazilerine zararları masaya yatırıldı. Adana Barosu tarafından "Termik Santreller-Nükleer Santral HES'ler ve Küresel Sermayenin Doğu Akdeniz'i işgali" konulu konferans düzenlendi. Adana Şirin Park Otel'de düzenlenen konferansta Termik Santraller-Nükleer Santral HES'lerin çevreye, insan sağlığına etkileri, tarım arazilerine zararları masaya yatırıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Adana Barosu Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık'ın açılış konuşmasıyla konferans başladı. Av. Çıtırık, "Daha yaşanabilir bir çevre sorununun artık ulusal boyutları aşarak, dünya sorunu haline geldiğini vurguladı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Adana Barosu Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık'ın açılış konuşmasıyla konferans başladı. Av. Çıtırık, "Daha yaşanabilir bir çevre sorununun artık ulusal boyutları aşarak, dünya sorunu haline geldiğini vurguladı. Dünyadaki doğal kaynakların, her geçen gün daha da azaldığına dikkat çeken Çıtırık; "Bu nedenle, toplumsal çıkarlarla kaynak kullanımı arasındaki ilişkinin rasyonelliği önem taşımaktadır. Sağlıklı, yaşanabilir ve temiz bir çevrede yaşanılması Anayasa ile güvemce altına alınmış bir haktır. Ülkemiz enerji yatırımlarında ciddi hazırlanmış, insanı ön plana alan bilimsel politikalar yerine, kamu ve doğa yararını gözetmeyen rant ve ihale odaklı politikalar esas alınmaktadır." dedi. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KULLANMAK LAZIM Elektriğin insan yaşamındaki yeri ve vazgeçilmezliği karşısında, artık elektrik kullanımının en temel insan haklarından biri haline geldiğini kaydeden Av. Çıtırık; "Ancak elektrik enerjisi sektöründe kamuya tahsis edilmesi, bu sektörün piyasalaşması ve sektörde yaşanan özelleştirmeler sonrasında dünyada halen kamu hizmeti olarak nitelenen enerji üretimi, kaynakların planlanması ve kamu hizmeti yönünü ön plana çıkarmak yerine uluslararası sermayenin baskılaması ve tercihleri ön plana alınarak enerji politikamız belirlenmektedir. Ucuz, sağlığa, çevreye ve doğaya zararları az olan ve yenilenebilir kaynakları tercih etmek yerine maliyeti yüksek, doğaya ve insan sağlığına zararlı enerji politikaları dışa bağımlılığımız maalesef her geçen gün artmaktadır. Bugün ülkemizde üretimin 8 katına çıkan enerji tüketimi vardır. Yerli ve yenilebilinir enerji kaynaklarını kullanarak enerji açığımızı kapatmalıyız. Çernobil ve Fukuşima'da yaşananları unutmamak gerekir." diye konuştu. Av. Çıtırık, yapılan konferansın verimli geçeceğine inandığını belirterek, konularında etkin ve yetkin konuşmacılara ayrıca teşekkürlerini sundu. SAKAT HAYVANLAR Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü Avukatı- Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyon üyesi Av. İsmail Hakkı Atal, ise slayt gösterisi ile Sugözü ve çevre bölgelerde bulunan termik santrallerin yer aldığı alanlarda yeni doğan hayvanların sakat doğduklarını aktardı. Bu hayvanların neden böyle doğduğuna dair hiç kimsenin bilgi sahibi olmadığını vurgulayan Atal, Termik santrallerin bulunduğu yerlerde yağan asit yağmurları nedeni ile birçok narenciye bahçesinin de zarar gördüğünü ve 32 tane bölge genelinde sakat buzağının doğduğunu sözlerine ekledi. 20 TERMİK SANTRAL YAPILMAK İSTENİYOR Çevre ve Tüketiciyi Koruma Derneği (ÇETKO) Başkanı Doktor Sadun Bölükbaşı, bölgeye yapılmak istenen termik santraller konusunu anlattı. Bölükbaşı; "Bölgemize 20 termik santral yapılmak isteniyor. Maliyeti düşük deniyor. Ancak çevreye ve insan sağlığına büyük zararları olacaktır. Bizler bu termik santrallere tamamen karşıyız" ifadelerini kullandı. KALP HASTALIKLARI ARTTI Türk Toraks Derneği adına konuşma yapan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Prof Dr Ali Kocabaş ise, "Küreselleşmenin İnsan Sağlığına Etkileri" konusunu anlattı. Her geçen gün kronik hastalıklarda artış yaşandığına dikkat çeken Kocabaş, tütün ve tütün ürünlerinin tüketiminin arttığını söyledi. Ana kronik hastalıkların başında kalp hastalıklarının geldiğini işaret eden Kocabaş, "Ardından ise inme, konser, kronik solunum hastalıkları, diyabet ve alerjik hastalıklar geliyor. Kronik hastalıkların altında yatan sosyo ekonomik, kültürel, politik ve çevresel belirleyicilerde var. Bunlar küreselleşme, şehirleşme, nüfus yaşlanması ve batılı yaşam tarzıdır." şeklinde konuştu. Kocabaş, dünyada en sık görülen ölüm nedenlerini de anlatarak 2010 yılı verilerine göre, listenin başında iskemik kalp hastalıklarının geldiğini aktardı. SAKAT HAYVANLAR DOĞUYOR Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü Avukatı- Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyon üyesi Av. İsmail Hakkı Atal, ise 21. yüzyılda Çevre, Enerji, Tarım, Sağlık, Turizm, Su Politikalarının bütüncül değerlendirilmesi zorunluluğu" ve "Doğu Akdeniz'de kirletici teknoloji (Termik -Nükleer -HES) karşıtı Hukuk Mücadelesine Genel Bakış" konularında görüşlerini aktardı. Atal, slayt gösterisi ile Sugözü ve çevre bölgelerde bulunan termik santrallerin yer aldığı alanlarda yeni doğan hayvanların sakat doğduklarını aktardı. Bu hayvanların neden böyle doğduğuna dair hiç kimsenin bilgi sahibi olmadığını vurgulayan Atal, Termik santrallerin bulunduğu yerlerde yağan asit yağmurları nedeni ile birçok narenciye bahçesinin de zarar gördüğünü ve 32 tane bölge genelinde sakat buzağının doğduğunu sözlerine ekledi. Konferansa TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Yurdagül Gündoğan, çok sayıda avukat, stajyer avukatlar, sivil toplum temsilcileri ve konuya ilgi duyan vatandaşlar katıldı. KONUŞMACILAR VE KONULAR İki oturumlu gerçekleştirilen konferans Şirin Park Otel'de saat :10:00 başladı. 1. Oturumda; Slayt sunumu (Çevre Mücadelesi ve Enerji Kartellerinin Verdiği Fiili Zararlarla ilgili) Dr. Sadun Bölükbaşı (Çevre ve Tüketiciyi Koruma Derneği)- Termik Santraller başta olmak üzere Doğu Akdeniz'de planlanan Kirletici Teknoloji Transferi Hakkında Genel Bilgilendirme", Doğu Akdeniz'de Sivil Toplum Örgütlerinin Çevre-Termik Santral Mücadelesine Kısa Bakış", Prof. Dr. Ali Osman Karababa (Ege Üniversitesi Halk Sağlığı ve Anabilim Dalı Başkanı) (Termik Santrallerin İnsan Sağlığına Etkileri), Şahin Yeter (TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube eski Başkanı ve Onur Kurulu Üyesi) (Enerji Yatırımlarının Doğu Akdeniz'de Tarım ve Çevreye Etkileri), Prof. Dr. Ali Kocabaş (Ç.Ü. Tıp Fakültesi Göğüs Hatalıkları Anabilim Dalı-Türk Toraks Derneği) (Küreselleşmenin İnsan Sağlığına Etkileri) Saat: 14:00 2. Oturum: Av.Deniz Bayram (Greenpace) "Enerji Politikası ile Birlikte son 5 yılda Çevre Mevzuatı Tahribatı, "Yasal Yollar" ile Çevresel Yıkım" Gazeteci-Yazar Çetin Yiğenoğlu, "Doğu Akdeniz'de Küresel Sermaye işgalinin jeopolitik açıdan değerlendirilmesi-KUMPAS" Adana Barosu Çevre Komisyonu Başkanı Av. Ümit Arif Özsoy "Doğu Akdeniz'de Termik Santrallere Karşı Hukuk Mücadelesi" Av. İsmail Hakkı Atal (Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü Avukatı-TBB Çevre Komisyon üyesi) 21. yüzyılda Çevre, Enerji, Tarım, Sağlık, Turizm, Su Politikalarının bütüncül değerlendirilmesi zorunluluğu" "Doğu Akdeniz'de kirletici teknoloji (Termik -Nükleer -HES) karşıtı Hukuk Mücadelesine Genel Bakış" konularında görüşlerini ifade ettiler.
Diğer Haberler