BARODAN HABERLER

SEMİNERE DAVET

1052 görüntülenme
29/11/2013
SEMİNERE DAVET
SEMİNERE DAVET Türkiye Avukatlarının büyük bir çoğunluğunu, Avukatlık Yasası'nın 12/1-C fıkrası uyarınca çalışmalarını devam ettiren meslektaşlarımız oluşturmaktır. Söz konusu meslektaşlarımızın ücret, çalışma süresi, senelik izin, sosyal güvenlik-prim vs. gibi önemli sorunları bulunmaktadır. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 09.09.2013 gün ve 2013-981 sayılı kararı ile " Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar Yönergesi" kabul edilmiştir. Yönerge ile Ücret Karşılığı çalışan meslektaşlarımızın yukarıda belirtmiş olduğumuz sorunlarının giderilmesi amacıyla köklü bir adım atılmıştır. Ancak, yönergenin hazırlanması esnasında taslak yönerge barolarımıza gönderilerek görüş alınmış ise de sağlıklı bir tartışma olmaksızın yönerge yürürlüğe girmiştir. Konuyla ilgili olarak; 06.12.2013 Cuma günü saat 14:00'da yönergenin hazırlanmasında ciddi emeği bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sn. Av. Başar YALTI ile Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Sn. Güneş GÜRSELER'in katılacakları "Ücretli Avukatlar Yönergelerini Tartışıyor" konulu seminer, Seyhan Oteli Toros Balo Salonu'nda yapılacaktır. Son derece önemli gördüğümüz bu seminerin özellikle ücret karşılığı çalışan meslektaşlarımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Meslektaşlarımızın katılımını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla. Adana Baro Başkanlığı
Diğer Haberler