BARODAN HABERLER

SUGÖZÜ TERMİK SANTRALİNİN AKTİF OLDUĞU 5 YILDA KANSER VAKALARININ 12 KAT ARTTIĞI ORTAYA ÇIKTI

2528 görüntülenme
29/01/2018
SUGÖZÜ TERMİK SANTRALİNİN AKTİF OLDUĞU 5 YILDA KANSER VAKALARININ 12 KAT ARTTIĞI ORTAYA ÇIKTI

SUGÖZÜ TERMİK SANTRALİNİN AKTİF OLDUĞU 5 YILDA KANSER VAKALARININ 12 KAT ARTTIĞI ORTAYA ÇIKTI

BAROMUZ VE TBB ÇEVRE VE KENT HUKUKU KOMİSYONU ÜYESİ AV. İSMAİL HAKKI ATAL;

" SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU ZORUNLU OLMALIDIR"

"LİSANS VERME İŞLEMİNDE EPDK TEK KARAR MERCİİ OLMAKTAN ÇIKARILMALIDIR"

Adana’nın Yumurtalık İlçesi’nde Sugözü Termik Santrali’nden sonra kurulmak istenen 11 santral projesi arasında yer alan EMBA Termik Santrali’nin lisans iptaline ilişkin Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri’nin davasında istenen bilirkişi raporu hazırlandı.

Raporda Sugözü Termik Santralinin faal olduğu Yumurtalık’ta, 2009 yılında 5 olan kanser vakasının nüfus azalmasına rağmen 2014’te 12 kat arttığı, termik santrallerin saldığı emisyonların asit yağmurları şeklinde toprağa ve suya karıştığına dikkat çekildi.

‘EPDK HER BAŞVURUYA LİSANS VERİYOR’

Sağlık Bakanlığı’na yazılan yazı ile ortaya çıkan bu tabloya ek olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgenin ağır kirliliğini tespit ederken EPDK”nın neredeyse her başvuruya termik santral lisansı verdiğini ifade eden Baromuz Üyesi ve TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi Av. İsmail Hakkı Atal, termik santral, nükleer santral ve maden projelerine lisans verilmesinin EPDK’nın inisiyatifinden çıkarılması gerektiğini ifade etti.

‘SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ZORUNLU OLSUN’

Bilirkişi raporuna göre Termik, nükleer, madencilik projeleri başta olmak üzere kirletici tesisler için mutlaka Sağlık Etki Değerlendirme (SED) raporu zorunluluğunun getirilmesi gerektiğini ifade eden Av. Atal, kirletici tesislerin yaratacağı toplam etkinin değerlendirileceği stratejik ÇED raporu alınmasını ve enerji sektörüne 2023 yılına kadar verilen ÇED muafiyetinin kaldırılmasını istedi.

ZEHİRLİ BACA GAZLARI TARIM ÜRÜNLERİNE KARIŞIYOR

Sağlık Bakanlığı’ndan gelen yazı cevabıyla kanser sayısı ve çeşidindeki artışın ortaya çıktığını ifade eden Av. Atal, “Rapor, 2003 yılından bu yana çalışmakta olan Yumurtalık Sugözü termik santralinin sadece 1,8 km uzağında yapılmak istenen EMBA termik santralinin de yaratacağı kirliliğin halk sağlığına daha fazla olumsuz etkide bulunacağını ortaya koydu. Yine raporda sadece Sugözü termik santralinin zehirli baca gazları, asit yağmurları ve toprağa, suya karışan radyoaktif maddeleri nedeniyle bölgede zeytin başta olmak üzere tarımda verim düşüklüğünün meydana geldiği belirlendi” dedi. Bilirkişi raporuyla belirlendiği üzere her yıl nüfusu azalan Yumurtalık’ta 2009 yılında 5 kanser vakası ve 4 kanser tipi varken, 2014’te 60 kanser vakası ve 16 kanser tipi geliştiğini ifade eden Av. Atal, “Termik santrallerin soğutma suyu ihtiyacı nedeniyle çoğunlukla kıyı alanlarında verimli tarım arazilerinin yanı başında kurulmakta , toprağa ve yer altı suyuna karışan asit yağmurları, radyoaktif maddeler, ağır metaller, zehirli baca gazları buğdayımıza, etimize, sütümüze karışarak besin zincirimize dahil olmakta ve köylü, kentli hepimizi zehirlemektedir” dedi.

‘TEK MERCİ EPDK OLMASIN’

Bakanlar Kurulu Kararıyla içinde Çukurova, Amik, Arsuz, Mersin, Silifke ve Erdemli ovalarının da bulunduğu 141 ovanın Büyük Ova Koruma Alanı-Tarımsal SİT ilan edilerek koruma altına alındığını hatırlatan Av. Atal, “Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı İskenderun Körfezi Bütünleşik Kıyı Alanları Planı Açıklama Raporu’nda İskenderun Körfezinin ağır bir kirlilik yükü altında olduğu belirtilmiştir. Lisans verme sürecine başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı dahil olmalı, termik ve nükleer santrale verilecek lisans konusunda EPDK tek karar merci olmaktan çıkarılmalıdır” dedi.

EN ÇOK HASTALAR VE YOKSULLAR RİSK ALTINDA

Raporda Kömürlü Termik Santrallerin başta santralin yakın çevresinde yaşayanlar ve çalışanlar olmak üzere sağlığa zararlarına dikkat çekildi. rapora göre, çocuklar, yaşlılar, astım hastaları, KOAH hastaları, sosyoekonomik durumları düşük olanlar risk altında.

Termik santrallerin en çok solunum ve dolaşım sistemlerinde etki ettiği belirtilen raporda İsrail’de Kömürlü Termik Santral’in 19 km yakınında yaşayan çocuklarda santralden kaynaklı hava kirliliğine bağlı olarak akciğer gelişimlerinin olumsuz etkilendiği ve solunum artış olduğu yönündeki çalışmalara dikkat çekildi. Raporda, termik santralin etkilerine bağlı olarak tarımdaki üretimin azalmasına da dikkat çekildi.

BASIN AÇIKLAMASI METNİ AŞAĞIDADIR.

EMBA TERMİK SANTRALİ LİSANS İPTAL DAVASINDA LEHİMİZE GELEN BİLİRKİŞİ RAPORU , TERMİK -NÜKLEER PROJELERİNDE SED (SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU ) ZORUNLU TUTULMASI GEREKTİĞİNİ ORTAYA KOYDU.

Yumurtalık'ta inşa edilmek istenilen , EMBA termik santralinin lisans iptali için açtığımız davada bilirkişi raporu , nüfusu her yıl azalan Yumurtalık'ta 2009 yılında 5 olan kanser vakasının 2014'te katlanarak 60'a çıktığını ortaya koydu. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen yazı cevabıyla ortaya çıkan kanser sayısındaki katlanarak artış , 2003 yılından bu yana çalışmakta olan ve kirlilik yaratan Yumurtalık Sugözü termik santralinin sadece 1,8 km güney-batısında inşa edilmek istenilen EMBA termik santralinin de yaratacağı kirliliğin halk sağlığına daha fazla olumsuz etkide bulunacağını belirledi.Yine raporda sadece Sugözü termik santralinin zehirli baca gazları , asit yağmurları ve toprağa -suya karışan radyoaktif maddeleri nedeniyle bölgede zeytin başta olmak üzere tarımda verim düşüklüğünün meydana geldiği belirlendi.

Davacıları Türkiye Barolar Birliği , DAÇE ( Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri ), Adana Barosu , Adana Tabip Odası ,Ziraat Mühendisleri Odası ve Hatay Barosu olan Ankara 7. İdare Mahkemesi 2017/247 E. sayılı dosyasında , EMBA termik santralinin bölgeye zarar vereceğini belirleyen bilirkişi raporuyla ortaya çıkan gerçekleri şöyle sıralayabiliriz:

I- Türkiye 'de termik santraller başta olmak üzere kirletici projelerin yarattığı kirlilik hepimizin hayatını tehdit eder hale gelmiştir. Sözkonusu dosyada bilirkişi raporuyla belirlendiği üzere her yıl nüfusu azalan Yumurtalık'ta 2009 yılında 5 kanser vakası ve 4 kanser tipi varken , 2014'te 60 kanser vakası ve 16 kanser tipi gelişmiştir. Termik santrallerin soğutma suyu ihtiyacı nedeniyle çoğunlukla kıyı alanlarında verimli tarım arazilerinin yanı başında kurulmakta , toprağa ve yer altı suyuna karışan asit yağmurları -radyoaktif maddeler -ağır metaller-zehirli baca gazları buğdayımıza -etimize -sütümüze karışarak besin zincirimize dahil olmakta ve köylü-kentli hepimizi zehirlemektedir.

TERMİK-NÜKLEER -MADENCİLİK PROJELERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE KİRLETİCİ TESİSLER İÇİN MUTLAKA SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU ALINMALIDIR.

II -KİRLETİCİ TESİSLERİN KÜMÜLATİF ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLECEĞİ STRATEJİK ÇED RAPORU ALINMALI , STRATEJİK ÇED YÖNETMELİĞİNDE ENERJİ SEKTÖRÜNE 2023 YILINA KADAR VERİLEN MUAFİYET KALDIRILMALIDIR. 
III - TERMİK -NÜKLEER SANTRAL-MADENCİLİK LİSANSLARI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU'NUN İNSİYATİFİNE BIRAKILMAMALIDIR.

12.12.2016 tarih ve 2016/9620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla içinde Çukurova -Amik -Arsuz -Mersin -Silifke ve Erdemli ovalarının da bulunduğu 141 ova "büyük ova koruma alanı -tarımsal SİT " ilan edilerek koruma altına alınmıştır.Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı "İskenderun Körfezi Bütünleşik Kıyı Alanları Planı Açıklama Raporu"nda İskenderun Körfezinin ağır bir kirlilik yükü altında olduğu belirtilmiştir. ( Bkz. /http://csb.gov.tr/db/mersin/editordosya/ACIKLAMA_RAPORU.pdf)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgenin ağır kirliliğini tespit ederken , Bakanlar Kurulu verimli ovaları termik santrallere karşı koruma altına alırken , EPDK"nın neredeyse her başvuruya termik santral lisansı vermesi tezat oluşturmaktadır.
TERMİK -NÜKLEER -MADENCİLİK PROJELERE SED ZORUNLULUĞU GETİRİLMELİ , 
- LİSANS VERME SÜRECİNE başta SAĞLIK BAKANLIĞI olmak üzere ,ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ,ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI , GIDA -TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI , TURİZM BAKANLIĞI DAHİL OLMALI, - TERMİK -NÜKLEER SANTRALE VERİLECEK LİSANS KONUSUNDA EPDK TEK KARAR MERCİİ OLMAKTAN ÇIKARILMALIDIR.

Diğer Haberler