BARODAN HABERLER

TBB Başkanı sayın Av. Prof Dr. Metin FEYZİOĞLU'nun Adli yıl açılış konuşması hakkında Baroların basın bildirisi

1053 görüntülenme
09/09/2013
TBB Başkanı sayın Av. Prof Dr. Metin FEYZİOĞLU'nun Adli yıl açılış konuşması hakkında  Baroların basın bildirisi
TBB Başkanı sayın Av. Prof Dr. Metin FEYZİOĞLU'nun Adli yıl açılış konuşması hakkında Baroların basın bildirisi "2013-2014 Adli Yıl açılış töreninde TBB Başkanı sayın Av. Prof Dr. Metin FEYZİOĞLU'nun; Bir kısım "memleket gerçeklerinin" hukuksal boyutlarını ele alan görüşlerini, yüksek bir nezaketle ve yetkin bir yeterlilikle ifade ettiğine tanık olduk. Sayın Başkan Feyzioğlu; en aktüel konulara dair görüşlerini dahi, güncel politik bir söyleme başvurmaksızın hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde seslendirmiştir. Ancak bu konuşmanın hemen ardından Sayın Adalet Bakanının "Çoğulculuk-Çoğunlukçuluk" kavramlarını vesile kılarak yaptığı; Baroların ve Türkiye Barolar Birliğinin yönetsel yapısında değişiklikleri sonuçlayacak; seçim ve yönetimin oluşumuna dair yasa değişiklikleri yapacaklarını söylemeleri doğru ve yerinde olmamıştır. TBB ve Barolar ile Bakanlık arasındaki ilişkileri izleyen herkes bilir ki; Sayın Adalet Bakanı Avukat Sadullah ERGİN ile kurumlarımız arasında siyasal görüş farklarına bakmaksızın bir uyum olagelmiştir. Sayın Bakanın ise "ince" bir nezaketle "aba altından sopa göstermesi" bizleri üzmüştür. Önce : Ortaya çıkan bir durum üzerine kurumların güncel yapısını ve yönetimini değiştirmek amacıyla kanun düzenleneceğini ifade etmek temel kanunlaştırma ilkelerine aykırıdır. Bu nesnel değil, öznel bir kanun olacaktır. Bu yol; "Yok Kanun - Yap Kanun" yoludur. İkinci olarak: Anayasal ilke "Temsilde Adalet, Yönetimde İstikrardır." Bu kural hepimizi bağlar. Sayın Bakanın "Temsil ve Yönetim" kavramlarını , " Çoğulculuk- Çoğunlukçuluk" kavramları ile karıştırarak meseleyi ortaya koyması hayal kırıklığı yaratmıştır. Üçüncü olarak: TBMM tatile girmeden önce hazırlanan yasa teklifi hepimizce biliniyor. Bu teklifin "Barolar gerçeği" ile bağdaşmadığı, Temel işlevinin Barolarda bölünmeyi teşvik edeceği, Baro yönetimlerini istikrarsızlaştırmaya ve böylece Baroları ve TBB ni etkisizleştirmeye yönelik olduğu, asıl amacının İstanbul Barosu başta olmak üzere Ankara ve İzmir Barolarını dolayısıyla büyük avukat çoğunluğunu/kitlesini Baroların ve TBB yönetimlerinin oluşumunda "devre dışı " bırakmayı amaçladığı defalarca ortaya konulmuş ve adeta "maruf vakıa" halini almıştır. Dördüncü olarak: TBB Sayın Başkanının ortaya koyduğu görüşler hepimizin ve hukuk dünyasının üzerinde hemfikir olduğu düşüncelerdir. Elbette eleştirel içeriği de vardır. Sayın Bakanın ve ait olduğu siyasal hareketin; bu nazik ve yetkin uyarı, hatırlatma ve eleştiriler karşısında yararlanmak ve teşekkür etmek yerine "söz sanatını kullanarak" çatışma yolunu seçmiş olması üzüntü vericidir. İster Baro da ister Ülke de iktidar olun; iktidarlar için bütün demokratik hayatın en yararlı unsuru "eleştiridir". Sayın Başkanımız Feyzioğluna ve tüm barolarımıza egemen olan anlayış bu yöndedir. Sayın Bakanımıza dostça hatırlatmak isteriz.... Eleştiri iktidarlar için nimettir. Biz aşağıda imzası bulunana Barolar olarak; TBB Başkanı Sayın Av. Prof Dr. Metin FEYZİOĞLU'nun Adli yıl açılış töreninde ortaya koyduğu görüşlerini paylaştığımızı, Başkanımızla dayanışma içinde olduğumuzu... Gerçekleri söylemekten korkmadığımızı ve söylemeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla." Av.Mengücek Gazi ÇITIRIK -Adana Baro Başkanı Av.Sümer GERMEN -Aydın Baro Başkanı Av. Levent BOZKURT-Aksaray Baro Başkanı Av.Ahmet Melik DERİNDERE -Amasya Baro Başkanı Av. Sema AKSOY-Ankara Baro Başkanı Av.Alper Tunga BACANLI -Antalya Baro Başkanı Av.Ali Uğur ÇAĞAL -Artvin Baro Başkanı Av.Yaşar MEYVACI -Balıkesir Baro Başkanı Av.Halime AYNUR -Bilecik Baro Başkanı Av.FeritATALAY -Bolu Baro Başkanı Av.Ekrem DEMİRÖZ -Bursa Baro Başkanı Av.Bülent ŞARLAN -Çanakkale Baro Başkanı Av.Müjdat İLHAN -Denizli Baro Başkanı Av.Özgür YILDIRIM -Edirne Baro Başkanı Av.Rıza ÖZTEKİN-Eskişehir Baro Başkanı Av. Ali ELİBOL-Gaziantep Baro Başkanı Av.Gültekin UZUNALİOĞLU -Giresun Baro Başkanı Av.Gökmen Hakkı GÖKMENOĞLU -Isparta Baro Başkanı Av.Ümit KOCASAKAL -İstanbul Baro Başkanı Av.Sema PEKDAŞ -İzmir Baro Başkanı Av.Harun SAYGILI -Kırklareli Baro Başkanı Av.Sabit ÖZDOĞLAR -Kütahya Baro Başkanı Av.Zeynel BALKIZ -Manisa Baro Başkanı Av.Alpay ANTMEN -Mersin Baro Başkanı Av.Mustafa İlker GÜRKAN -Muğla Baro Başkanı Av.İbrahim Kerem ERTEM -Zonguldak Baro Başkanı
Diğer Haberler