BARODAN HABERLER

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ BÖLGE TOPLANTISI YAPILDI

874 görüntülenme
18/11/2014
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ BÖLGE TOPLANTISI  YAPILDI
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ BÖLGE TOPLANTISI YAPILDI ADANA BARO BAŞKANI AVUKAT MENGÜCEK GAZİ ÇITIRIK, AÇILIŞ KONUŞMASINDA, MESLEKTAŞLARIMIZIN GÖREVLERİNİ YAPARKEN HER TÜRLÜ BÜROKRATİK ENGEL VE KISITLAMARLAMÜCADELE ETTİĞİNİ SÖYLEDİ. "MESLEĞE YÖNELİK HAK İHLALLERİNİN YOĞUNLAŞMASI AVUKAT HAKLARI MERKEZİNİN KURULMASINI ZORUNLU KILMIŞTIR" 18.11.2014 Adana Baro Başkanı Avukat Mengücek Gazi Çıtırık, Türkiye Barolar Birliği'nin davetiyle Adana Barosu'nun ev sahipliğinde Seyhan Oteli'nde düzenlenen "Avukat Hakları Merkezi Bölge Toplantısının açılış konuşmasında, meslektaşlarımızın görevlerini ifa ederken birebir karşılaştıkları sorunlara ve engellemelere değindi. Çıtırık, "Mesleğe yönelik hak ihlallerinin yoğunlaşması Avukat Hakları Merkezi'nin kurulmasını zorunlu kılmıştır" dedi. Çıtırık, devamla; "Kuvvetler ayrılığı sistemi içerisinde yargının onurlu, saygın, tarafsız, bağımsız duruşu ne kadar önemliyse, yargı içerisinde de savunmanın onurlu yerini alması önem taşımaktadır. Yurttaşın hak arayışının ve adalete erişiminin sesi olan biz avukatlar, yasalar, Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan adil yargılanma hakkının da gerçekleşmesi için mücadele etmekteyiz. Avukatlık mesleğini yerine getirirken meslektaşlarımızın karşılaştıkları müdahale, engel; yurttaşın adil yargılanma hakkına, adale erişimine ve hak arayışına yapılmaktadır. Böylelikle verilen mücadele insan hakları mücadelesidir, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı mücadelesidir. Mesleğin alanının daraltıldığı, sorunların katlanarak arttığı, nicelikteki artışın nitelikte de bozulmalara neden olduğu, avukatın üstlendiği dosya ve iş nedeniyle müvekkilleriyle özdeşleştirildiği, toplumsal nitelikli dosyalarda meslektaşlara yönelik hak ihlallerinin arttığı çok sayıda meslektaş hakkında TMK kapsamında soruşturmalar, kovuşturmalar yapıldığı ülkedeki iktidar mücadelesinin yargı üzerinden verilmeye çalışıldığı, topluma gözdağının avukatlar ve baroların itibarsızlaştırılmayla sağlanmak istendiği bir dönem yaşanmakta. Yurttaşın hak arayışında avukata adliyede, duruşmada, kalemlerde, karakolda ve diğer iş takiplerinde yargıç-savcı-adliye personeli, kolluk ve bürokrasi tarafından engellemeler, kısıtlamalar getirilmektedir. Mesleğe yönelik hak ihlallerinin yoğunlaşması Avukat Hakları Merkezinin kurulmasını zorunlu kılmıştır. Baro yönetimlerinin ağır iş yükü altında ezilmeleri, mesleğe ve meslektaşa yönelik hak ihlallerinde görev ve zorunluluğun sadece yönetimlere bırakılmaması gerekliliği vardır." Sunumunu Adana Barosu Avukat Hakları Merkezi Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Sahabattin Gümüş tarafından yapılan toplantıya, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcıları Av. Berra Besler, Av. Başar Yaltı, TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Yurdagül Gündoğan, TBB Avukat Hakları Merkezi Avukatı Av. Çiğdem Erman, TBB Avukat Hakları Meerkezi Genel Sekreteri Av. Kaya Yelek ile Almasa Osmanova (Orta Asya Ülkeleri Barolar Birliği Başkanı) Sahide Ekmen (Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi katıldı. TBB Başkan Yardımcısı Av. Başar Yaltı, avukat haklarını en üst düzeyde korumak, mesleğin, onur ve itibarına uygun koşullarda yerine getirilmesini sağlamak, avukatlık mesleğinin değişen ihtiyaçlara ve yeni gelişen iş alanlarına uyumunu sağlamak, avukatlık iş alanlarını genişletmek, teknolojinin getirdiği kolaylık ve olanaklardan avukatları maksimum düzeyde yararlandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. TBB Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler de, bölge barolarının ilgi göstermelerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Av. Besler, "AHM, avukatların kişisel olarak uğradıkları haksızlıklarda da avukatların yanında olmayı amaçlamaktadır. Merkez, meslektaşlarımızın tüm görüş, öneri ve katkılarına da açık bulunmaktadır." dedi. Seyhan Oteli Çukurova Salonu'nda yapılan toplantıyı, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Hatay, Kilis, K. Maraş ve Mersin Barosu'ndan çok sayıda meslektaşımız takip etti.
Diğer Haberler