BARODAN HABERLER

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NDA DEVRİM NİTELİĞİNDE KARARLAR ALINMIŞTIR

952 görüntülenme
02/12/2013
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NDA DEVRİM NİTELİĞİNDE  KARARLAR ALINMIŞTIR
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NDA DEVRİM NİTELİĞİNDE KARARLAR ALINMIŞTIR Av. Çıtırık: "EMEĞİ GEÇENLERİ YÜREKTEN KUTLUYORUM" Türkiye Barolar Birliği 12. Genel Kurulu, 30.11.2013 - 01.12.2013 tarihlerinde Ankara'da TBB Kongre Merkezi'nde, güncel meslek sorunlarının görüşülmesi gündemi ile toplanmıştır. Genel Kurul'da, TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu (SYDF) kapsamında; Avukatlara yapılacak aylık sosyal yardım koşullarını belirleyen sosyal yardım önergesinin uygulanmasında Baroların TBB'ye üye başına ödemekte oldukları kesenekte artış yapılarak, bu miktarın yarısının munzam emeklilik amacıyla kullanılmak üzere SYDF'ye aktarılmasına ve avukatlık mesleğine girişte staj başvurusu - staj başarısı değerlendirilmesi yapılmasına dair TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği Değişikliği'nin bilgiye sunulması görüşüldü. Genel Kurul'da baromuzu, TBB Delegesi sıfatı ile Baro Başkanımız Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK, TBB Delegelerimiz; Av. M. Ziya YERGÖK, Av. İbrahim GAZİOĞLU, Av. M. Hakan ÖNENLİ, Av. Kemal OLCAY, Av. Yasemin TANIR ve Av. Berfu Salıcı YAKIT temsil etmişlerdir. Ayrıca, Baro Başkan Yardımcısı Av. Murat LOĞOĞLU ile Basın Yayın Komisyonu Başkanı Av. Feyzi ÇAKIT da toplantılara iştirak etmişlerdir. TBB Başkanımız Sn. Av. Metin FEYZİOĞLU'nun gündem maddeleri ile ilgili Genel Kurulu bilgilendiren konuşmalarından sonra, TBB Delegeleri gündem maddeleri üzerine söz alarak görüşlerini açıklamışlardır. Konuşmalardan sonra yapılan oylamalarda; TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu (SYDF) kapsamında avukatlara yapılacak aylık sosyal yardımın koşullarını belirleyen sosyal yardım yönergesinin uygulanmasında; baroların Türkiye Barolar Birliği'ne üye başına ödemekte oldukları 38,40 TL keseneğin, 40,00 TL arttırılmasına ve ortaya çıkacak miktarın yarısının munzam emeklilik bütçesine aktarılmasına karar verildi. Görüşülen gündem maddelerinin ve önergelerin ardından, TBB Başkanı Feyzioğlu, avukatlık mesleğine girişte; staj başvurusu ve staj başarısı değerlendirmesi yapılmasına ilişkin Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği Değişikliği ile ilgili bilgi sundu. Genel Kurul, yönetmelik değişikliği yapılması konusunda TBB çalışmalarını desteklediğini belirtti. 12. Olağanüstü Genel Kurul güncel meslek sorunlarının görüşülmesinin ardından TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU'nun kapanış konuşmasıyla sona erdi. TBB 12.Olağanüstü Kurultayı'na dair Baro Başkanımız Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK, şunları söyledi: "TBB SYDF tarafından 69 yaşını doldurmuş ve bu yaşın üstündeki meslektaşlarımıza Barokart sahibi, Baro'ya başvurusu sırasında kayıtlı olan, Baro'ya kayıtlı şekilde fiilen toplam en az 20 yıl süre ile avukatlık faaliyetinde bulunmuş ve mensubu olduğu baronun avukatlık keseneğini ödemiş olması şartıyla üç ayda bir yukarıda belirttiğimiz koşulları taşıyanlara 1000 TL munzam emeklilik aylığı bağlanması konusunda genel kurulumuz oybirliği ile karar vermiştir. TBB SYDF Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi No: 5'e göre; munzam emeklilik yardımı yönergesi TBB Yönetim Kurulu'nun kabulü ile yürürlüğe girecektir. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler ve uygulamaya dair açıklamaları TBB Yönetim Kurulu'ndan gelecek bilgi ve belgeler doğrultusunda meslektaşlarımıza açıklayacağız. TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle Avukatlık Stajına başlamak için yazılı olarak yapılan Staja Kabul Değerlendirmesinde başarılı olunması gerektiği, ayrıca, TBB ile imzalanacak protokole göre; ÖSYM veya Yüksek Öğretim Kurumları arasında belirlenecek bir kuruluşa yaptırılmak kaydıyla Staj Yeterlilik Değerlendirilmesinde de başarılı olunması gerekmektedir. Böylelikle iki aşamalı sınav sistemine geçilecektir. TBB 12. Olağanüstü Genel Kurulu mesleğimizin geleceği açısından 'devrim' mahiyetinde çok önemli kararlar almıştır. Anayasa Mahkemesi Avukatlık Yasası'ndan sınavı kaldıran yasayı oybirliği ile iptal etmesinden ve gerekçeli kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının üzerinden 4 yıllık zaman dilimi geçmiştir. Aradan geçen bu uzun süre içerisinde TBMM, Avukatlık Yasası'nda sınav ile ilgili gerekli yasal düzenlemeyi yapmamıştır. TBB ve 12. Olağanüstü Genel Kurul Delegeleri inisiyatif kullanarak, avukatlık mesleğinin itibar sorununu gözeterek, her geçen gün artan hukuk fakültesi sayısı ve öğrencilerini de düşünerek nitelikli hukukçuların yetişebilmesi amacıyla Staja Kabul ve Staj Yeterlilik Değerlendirilmesi şeklinde iki aşamalı sınavı kabul ederek mesleğin nitelik sorununa çözüm getirilebilmesi amaçlanmıştır. Meslektaşlarımız emekli olduklarında 850 TL gibi çok düşük bir yaşlılık aylığı almaktadırlar. Mesleğimizin hukuki ve cezai sorumlulukları çok ağırdır. Ayrıca, her yönüyle yıpratıcı bir mesleği zor koşullar altında devam ettirmekteyiz. Barolarımıza ödenen Aidatlar, Kesenekler, TBB Ölüm Fonu, Bağ-Kur primleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde Avukatlar verdiklerinin ve ödediklerinin karşılığını sosyal güvenlik kurumundan alamamaktadırlar. TBB, Munzam Emeklilik Aylığının bağlanması yönündeki çalışma son derece anlamlıdır. Mesleğe devam ederken ya da emeklilik dönemlerinde ekonomik sıkıntı yaşayan birçok meslektaşımız bulunmaktadır. Atılan adım önemlidir. İlk kez avukatlar kendileri için, meslekleri adına tarihi bir karar almışlardır. Yaklaşık kırk yıl önce bir ceza profesörü ve TBB başkanı olan, rahmet ve saygıyla andığımız Sn. Av. Faruk EREM avukatların emeklilik aylığı alabilmeleri için mücadele verip, gerçekleşmesini sağlamıştır. Aradan 40 yıl sonra yine bir ceza profesörü ve TBB Başkanı Sn. Av.Metin FEYZİOĞLU, yaşlılık aylığı almakta olan meslektaşlarımızın ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkı sağlayabilecek bu uygulamayı hayata geçirdiği için öncelikle kendisini, TBB Yönetim Kurulu'nu, Disiplin Kurulu'nu, Denetleme Kurulu'nu ve Baro Başkanlarımızı, 12. Olağanüstü Genel Kurulumuzun Delegelerini yürekten kutluyor, saygılarımızı sunuyoruz."
Diğer Haberler