BARODAN HABERLER

YARGININ SORUNLARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERDE BULUNULDU

907 görüntülenme
03/12/2012
YARGININ SORUNLARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERDE BULUNULDU
Barolardaki seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Türkiye Barolar Birliği, 30 Kasım- 1 Aralık 2012 tarihleri arasında Baro Başkanlarının tanışması ve gündemdeki çeşitli hususlara dair baroların görüş, düşünce ve önerilerinin alınması hususunda Ankara'da toplantı yapılmasına karar vermiştir. Belirtilen tarihler arasında Adana Barosu Başkanlık Divanımız, 30 Kasım 2012 Cuma günü Türkiye Barolar Birliği Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerimizi ziyaret etmiştir. Görüşmelerde Adana Barosu Staj Eğitim Merkezi, Avukat Hakları Merkezi, CMK Servisini bir arada bulunduracak teknolojik altyapı ve donanımı sağlanmış hizmet binasını satın alınması veya kiralanması hususunda TBB'nin desteği istenmiştir. TBB Yönetimi de gerekli çalışmanın yapılmasını, kiralama ya da satın alma hususunda baromuzca rapor sunulmasını ve buna göre karar verileceğini başkanlık divanımıza ifade etmiştir. 1 Aralık 2012 Cumartesi günü TBB Özdemir Özok Kongre Merkezi'nde 72 baro başkanının katılımıyla gerçekleştirilen 26. Baro Başkanları Toplantısı, gündemsiz yapılmıştır. Baro Başkanımız Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK, söz aldığı konuşmasında yargının içinde bulunduğu sorunlar ile alakalı görüş ve düşüncelerini şu şekilde paylaştı: "Yeni ve yeniden seçilen tüm baro başkanlarını kutluyorum. 2012-2014 Döneminin etkin, verimli, üretken bir dönem olmasını; yargının ve mesleğimizin sorunlarının çözülebilmesi umudunu taze tuttuğumu da belirtiyorum. Meclis yasa yapma tekniğine aykırı olarak yapılan yasal düzenleme değişikliklerini doğru bulmadığımı, yeterli ve gerekli inceleme yapılmaksızın yargı paketlerinin açıklanmasını, bu paketlerin; ekonomik, sosyal, siyasal sonuçlarının gözetilmediğini, yasalaşma sürecinde baroların ve TBB'nin görüşünün sağlıklı bir şekilde alınmadığını, açıklanan paketlerin yargıyı hızlandırmak ve sorunlara çözüm getirmek iddiasıyla yola çıkılmışsa da yargıyı hızlandırmadığı ve çözüm getirmediği uygulamada görülmektedir. Yargının iş yükü, araç, personel ve hizmet binası gibi yıllardır süregelen sorunları olduğunu ancak temel sorunun yargı bağımsızlığı, yargı tarafsızlığı, savunmanın etkisizleştirilmesi ve adil yargılanma sürecinin yeterince işletilememesi olduğunu, yargının rejimi dönüştürmenin ve iktidar mücadelesinin aracı olmaktan çıkartılması gerektiğini ayrıca ifade ediyorum. 12 Eylül 2010 Referandumunu, Yüksek Yargı'yı vesayet altına alan ve 'yandaş yargıyı' oluşturma yönünde atılmış bir adım olarak görüyorum. Avukatlık Yasası'ndan sınavı kaldıran kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ve iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının üzerinden 3 yıl gibi bir süre geçti. Anayasa'nın 153/son fıkrası uyarınca Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme, yargı organlarının, idari makamları, gerçek ve tüzel kişileri bağladığını ancak TBMM'nin verilen iptal kararına rağmen yeni bir düzenlemeye gitmeyerek yasal boşluk durumunu devam ettirmesini üzüntüyle karşılamaktayım. 2006 yılında yasal düzenlemede değişiklik yapıldığında 36 Hukuk Fakültesi var iken, bugün bu sayının 104 olduğunu, nicelikteki bu artışın nitelikte ciddi bozulmalara neden olduğunu, yeni Hukuk Fakültesi açılmamasını, açılacaksa da YÖK'ün o il barosunun veya TBB'nin görüşünün alınması gerektiğini, TBB'nin hukuk fakültesi eğitim müfredatına müdahale etmesini, buna göre bir eğitim müfredatının belirlenmesini, avukatlık sınavının staja kabul ve mesleğe kabul şeklinde iki aşamalı yapılmasını, sınavın şekli ve içeriğinin düzenlenmesinde baroların ve TBB'nin daha etkin olmasını ve bir an önce Avukatlık Yasası'nın çıkartılması gerektiğini düşünmekteyim. TBB'nin, barolarımızın araç, avukat evi, teknolojik donanım, avukat sağlığı, meslek içi eğitim çalışmaları gibi konulardaki yaklaşımını takdir ettiğimizi ancak TBB'nin Avukatlık Yasasının 110. Maddesinin 17. fıkrasından kaynaklanan görevlerini ifa etmekte eksik kaldığını, hukukun siyasetinin ve hukuk devletinin mücadelesinde çalışmaların ve gösterilecek tavrın daha net olmasını dilemekteyiz. Ayrıca 31. Mali Genel Kurul 7-8 Mayıs 2011 tarihleri arasında Adana'da, ev sahipliğimizde yapılmıştı. Burada alınan kararlardan biri de "Emekli meslektaşlarımıza TBB Fonları kullanılarak, SGK'dan aldıkları emekli maaşı miktarında bir aylık bağlanması" hususunda birlik yönetiminin ne gibi bir çalışma yürüttüğüyle ilgili genel kurula açıklama yapmasını talep etmekteyiz" Başkanlar Toplantısının sonunda ise Avukatlık Sınavının ivediliği hususunda komisyon oluşturularak ilgili yasal düzenlemeye dair barolarımızın ve TBB'nin görüşlerini içeren deklarasyon hazırlanmış ve Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasına karar verilmiştir. Değerli meslektaşlarımızın bilgilerine saygıyla duyurulur.
Diğer Haberler