BARODAN HABERLER

Yönetmelik Yürürlüğe Girdi. Konut Finansmanı’nda Yeni Dönem Başlıyor

854 görüntülenme
03/12/2015
Yönetmelik Yürürlüğe Girdi. Konut Finansmanı’nda Yeni Dönem Başlıyor
Konut Finansmanı Sözleşmeleri'nde yaşanan tüketici mağduriyetlerini azaltmak için yürürlüğe giren Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği 28 Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yayımı tarihinden başlamak üzere altı ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülen Yönetmelik 28 Kasım 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş oldu. Yeni Yönetmelikle getirilen yenilikleri kısaca özetlemek gerekirse:(i) Artık tüketiciler kullanmış oldukları konut finansmanının henüz vadesi gelmemiş bir yahut birden çok taksidini önceden ödeyebileceği gibi kredi borcunun tamamını da istemeleri halinde kapatabilecekler. Bu durumda banka ya da kredinin çekildiği diğer kuruluş erken ödenen meblağa göre yapılması gereken tüm faiz ve diğer maliyetlere ilişkin indirimi yapmak zorunda.(ii) Kredi çekilen kuruluşlar artık tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile açıkça anlaşılan talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptıramayacaklardır. Bununla birlikte tüketici sigorta yaptırmak istese dahi istediği sigorta şirketini seçmekte özgür olacaktır.(iii) Taksit vade gününün yahut ödeme gününün kanuni tatil günlerine denk gelmesi halinde kendiliğinden ödeme gününün bu kanuni tatil gününü takip eden ve tatil olmayan ilk güne geçeceği kabul edilerek tüketicilerin mağdur olmaları ayrı önlenmeye çalışılmıştır.(iv) Gecikme faizinin ancak anapara üzerinden alınabileceği, vadesi geçtikten sonra ödenen tutara gecikme faizi yansıtılırken anapara üzerinden geç ödenen gün sayısı dikkate alınarak ancak gecikme faizinin yansıtılabileceği kabul edilmiştir.(v) Kredi için açılan hesabın kredi ödemesi tamamlandıktan sonra kapanacağı kabul edilerek kredi ödemesi sonrası kredi kuruluşlarının tüketicilerin farklı isimler altında ek maliyetlere katlanmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır.(vi) Konuta ilişkin ekspertiz raporu, yapılan sözleşmenin bir örneği tüketiciye verilecektir.(vii) Sözleşmelerde yeniden finansman kapsamında yapılacak değişikliklerde tüketiciden muhakkak yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla onay alınması gerektiği; yeniden finansman gayesi ile yapılacak olan değişiklikleri içeren karşılaştırmalı bilginin anlaşılır bir dilde, sade, açık ve en az on iki punto ile okunabilir kağıt üzerinde yahut kalıcı veri sağlayıcısı ile tüketiciye verilmesi gerekmektedir.(viii) Tüketicinin açık talimatı bulunmaksızın konut finansmanı sözleşmeleri ile ilişkili bir kredili mevduat hesabı sözleşmesi yapılamayacaktır.(ix) Belirli bir konutun satın alınması için yapılan bağlı kredi sözleşmelerinde tüketicinin konutun hiç yada gereği gibi kendisine teslim edilmemesi nedeni ile seçimlik haklarından birini kullanması durumunda satıcı ve finans veren kuruluş müteselsilen sorumlu olacaktır.
Diğer Haberler