BAROMUZ

ADALETE YÖNELİK KİRLİ PROPAGANDA VE HEDEF GÖSTERMELERİ KINIYORUZ !

görüntülenme
13/11/2023
81 BARODAN ORTAK AÇIKLAMA
ADALETE YÖNELİK KİRLİ PROPAGANDA VE HEDEF GÖSTERMELERİ KINIYORUZ !
Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ve kanunların kendisine verdiği yetki çerçevesinde önüne gelen uyuşmazlıklar hakkında karar veren bir yüksek mahkemedir. Verdiği kararların sonuçlarının ne şekilde uygulanacağı da
hukuk kuralları ile düzenlenmiştir.
Anayasa yargısının tarihsel gelişimini, fonksiyonunu ve hukuk sistemindeki konumunu hiçe sayan söylemler mevcut
Anayasal sistemimize açık bir saldırıdır.
Bu saldırıların önünün kesilmemesi ve bu durumun yaygınlaşması ile tartışmaların vahim bir yere doğru gittiğini
üzülerek görmekteyiz.
Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan 10.11.2023 tarihli haberde verdiği kararlardan dolayı ve bu gerekçelerle olumlu oy kullanan dokuz AYM yargıcı açık biçimde hedef gösterilmiş, ismi geçen yüksek mahkeme hakimlerine imza attıkları karardan dolayı gerçek dışı ifadelerle saldırılmıştır.
Anayasa ve yasalar çerçevesinde görevlerini icra eden hakimlerin, haber değeri taşımayan, gazetecilik sınırları ve ahlakı ile bağdaşmayan, esasen amacının da habercilik olmadığı bilinen bu tür yazılar ile hedef gösterilmeleri en başta hukuk sistemimize ve tüm milletimizin adalete olan inancına yönelen bir saldırı olduğu açıktır.
Ülkemizde vahim sonuçlarını gördüğümüz bu tür hedef göstermelerin ortaya koyduğu suçların ve acı tabloların yaşanmaması adına milletimizin geleceğinin teminatı ve mülkün temeli olan adaletin korunması son derece
önemli ve olmazsa olmaz bir zorunluluktur.
Barolar olarak, bu tarz saldırı ve hedef göstermelerin ağır bir suç olduğunu, derhal son verilmesini hatırlatır, bu saldırılara karşı gerekli hukuki mücadeleyi vermekte
kararlı olduğumuzu kamuoyuna bildiririz.
BU ÇİRKİNLİĞİ KINIYOR, HERKESİ İTİDALLİ OLMAYA VE
HUKUKA SAYGIYA DAVET EDİYORUZ.
Diğer Haberler