BAROMUZ

ANAYASA’YA KARŞI YARGI ELİYLE KALKIŞMA EYLEMİ GERÇEKLEŞMİŞTİR.

görüntülenme
13/11/2023
ANAYASA’YA KARŞI YARGI ELİYLE KALKIŞMA EYLEMİ GERÇEKLEŞMİŞTİR.
BASINA VE KAMUOYUNA
09.11.2023
Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Anayasa Mahkemesinin Ş. Can Atalay başvurusu hakkında verdiği ihlal kararı üzerine aldığı “uymama” ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması şeklindeki kararı, Anayasal düzeni değiştirme teşebbüsüdür.
Dairenin; Anayasa Mahkemesini âdeta terör örgütleriyle birlikte hareket etmekle suçlayan, milletin iradesi olan yüce Türkiye Büyük Millet Meclisini yola getirmeye çalışan, bir yargı makamının Türk Milleti adına verdiği karara yakışmayacak ifadeler kullanan kararı, hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğu bir hukuk devleti için kabul edilemez niteliktedir.
Anayasa’nın 6. maddesine göre ‘Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.’ Yargıtay 3. Ceza Dairesi; Anayasa’da ve yasalarda kendisine verilmeyen bir yetkiyi kullanmaya çalışmış ve bu yolla Anayasa Mahkemesinin yetkisini gasp etmiştir.
Anayasa'nın 153. Maddesi; ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ KESİN OLDUĞUNU AÇIKÇA DÜZENLEMİŞTİR. AYNI MADDE, ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARINI, İDARE MAKAMLARINI, GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİ BAĞLAYACAĞINI EMREDİCİ BİR ŞEKİLDE DÜZENLEMİŞTİR. Bu açık Anayasal düzenlenmeye rağmen; Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan kararı Anayasa’ya karşı bir kalkışmadır.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin bu kararı Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolunu işlevsiz kıldığı ve bir hukuk devleti açısından ciddi meşruiyet sorununa yol açacağı kuşkusuzdur.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, yargı organlarından beklenmeyecek bir dille "inceldiği yerden kopsun" tavırlı kararı, hukuk sistemi içerisinde değerlendirilemez. Bu dil bize; "Kime ne mesaj verilmeye çalışılıyor?” ve “Bu cesaret nereden alınıyor?” sorusunu sordurmaktadır. Mahkeme kararları hesaplaşma alanı değildir. Hakimler, karar verirken, cesareti hakimlik teminatından, hukuktan, vicdanlarından başka bir yerden almazlar, almamalıdırlar. Anayasal düzenin sigortası olan Anayasa Mahkemesi’ni hedef alan bu karara karşı Anayasa Mahkemesi’nin varlığını sonuna kadar savunacağız.
İhlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar veren ve Anayasayı açıkça ihlal eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında ceza soruşturması başlatılması konusunda suç duyurusunda bulunacağız.
Anayasal düzeni yok sayan Yargıtay üyeleri yönünden “görevden el çektirme” yaptırımının uygulanması için Yargıtay Yüksek Disiplin Kuruluna gerekli başvuru tarafımızca yapılacaktır. Anayasa’ya karşı kalkışma içinde olan Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerinin görevden derhal el çektirilmesini talep ediyoruz.
Bu Anayasa tanımaz karara karşı Anayasal düzeni, hukukun üstünlüğünü ve yurttaşlarımızın hakkını korumak için yasadan aldığımız yetkiyi sonuna kadar kullanacağız.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından Anayasa’ya yönelik kalkışma eylemine karşı tüm meslektaşlarımızı ve yurttaşlarımızı Anayasa’yı korumaya ve savunmaya davet ediyor, bunun ülkemize karşı bir sorumluluk olduğunu kamuoyu ile saygıyla paylaşıyoruz.
Diğer Haberler