KOMİSYONLAR

Hukuk Fakülteleri ve Öğrencileri İle İletişim Komisyonu