STAJ EĞİTİM MERKEZİ

Ders Seçimi

Ders Seçimi Başvuru Formu İçin Tıklayınız

Avukatlık Hukuku Bölümleri

  • Savunma hakkı ve avukatlık - avukatlık mesleğinin tarihçesi-meslek örgütleri
  • Avukatlığın tanımı ve nitelikleri
  • Avukatın hakları
  • Avukatın yükümlülükleri
  • Avukatlık sözleşmesi
  • Avukatın hukuki sorumluluğu-avukatın cezai sorumluluğu-avukatın disiplin sorumluluğu
  • Tbb Meslek Kuralları
  • 8.bm konferansı avukatların rolüne dair prensipler(havana kuralları), avrupa konseyi avukatlık mesleğinin icrasındaki özgürlükler hakkında 9 numaralı tavsiye kararı,bm yargı bağımsızlığı temel prensipleri, uluslararası avukatlar birliği morelıa şartı, 21. yy da avukatlık mesleğine dair turin ilkeleri

Uygulama Hukuk Bölümleri

1- Uygulamalı ceza hukuku bölümü

2- Uygulamalı medeni hukuk bölümü

3- Uygulamalı borçlar hukuku bölümü

4- Uygulamalı ticaret hukuku bölümü

5- Uygulamalı icra iflas hukuku bölümü

6- Uygulamalı idare hukuku bölümü

7- Uygulamalı çalışma ve sosyal güvenlik hukuku bölümü

8- Aihs bağlamında aihm uygulamaları bölümü

Genel Olarak İse

Duruşma düzeni / İddia ve savunmanın sınırları/dilekçe yazım yöntemleri