YARGITAY KARARLARI

Ailevi Nedenlerle İşten Ayrılma Kadın İçin Haklı Fesih Nedeni

Ailevi Nedenlerle İşten Ayrılma Kadın İçin Haklı Fesih Nedeni
28/11/2016

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, ailevi nedenlerle işten ayrılmayı kadın için haklı fesih nedeni kabul etti.

Kararda "Evliliğin kadına yüklediği toplumsal sorumluluğun bir gereği olarak, yasada belirtilen fesih hakkı tanınmıştır. Çalışma hayatının evlilikle birlikte gereği gibi yürütülemeyeceği düşüncesi, aile birliğinin korunması ve kadının aile ile ilgili görevleri, yasa koyucuyu bu doğrultuda bir düzenlemeye yöneltmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, istifa dilekçesinde "ailevi nedenlerle" işten ayrıldığını belirten kadının, tazminat talebini reddeden yerel mahkeme kararını bozdu,  kadının evlendiği için iş akdini feshettiğini belirtmese de evliliğin ailevi nedenlerden olması nedeniyle tazminat alabileceğini hükme bağladı.

Ne olmuştu?

Adıyaman'da yaşananolayda, bir kadın evlendikten 7 ay sonra "şahsi-ailevi" sebeplerden dolayı kendi isteğiyle ayrıldığını belirterek iş akdini feshetti. İş yerinden kıdem tazminatı alamayınca dava açtı.

Dava dilekçesinde, çalışma hayatının evliliğine olumsuz yansıdığı gerekçesiyle iş akdini feshettiğini bildirip kıdem tazminatının tahsilini istedi.

Davalı işveren ise Y.K'nin istifa ederek işten ayrıldığını, bu nedenle kıdem tazminatı talep edemeyeceğini savundu.

Diğer Yargıtay Kararları