YARGITAY KARARLARI

Asgari Ücretli Kadına Yoksulluk Nafakası Yok

Asgari Ücretli Kadına Yoksulluk Nafakası Yok
11/04/2013

Yargıtay artık asgari ücret veya bu ücrete yakın ücret alan kadına yoksulluk nafakası bağlamıyor. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, son örnek kararında boşanma ve tazminatı onarken, 350 liralık yoksulluk nafakasını "Kadının kendisini yoksulluktan kurtaracak miktarda düzenli ve sabit bir geliri var" diye bozdu.

Ankara'dan mail atan kadın okurum, "Asgari ücretle çalışıyorum. Eşim beni aldattı, yoksulluk nafakası alabilir miyim? Eşimin bir sevgilisi olduğunu da öğrendim ondan da manevi tazminat isteyebilir miyim" diye sormuş. İşte yanıtım.

Medeni Kanun'un boşanmada tazminat ve nafakayı düzenleyen hükümleri arasında, 175. maddede gösteriliyor. Buna madde şöyle:

"Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz".

Bu hükmünde belirtildiği üzere; boşanma sonucunda yoksulluğa düşecek eşin, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla, diğer taraftan mali gücü oranında isteyebileceği nafakanın adı yoksulluk nafakası. Kanun koyucu, boşanma sonucunda yoksulluğa düşecek eşin kusursuz olması şartını aramıyor. Yoksulluk nafakasına hak kazanabilmesi için, yoksulluğa düşecek eşin, diğer eşten daha ağır kusurlu olmaması yeterli sayılıyor.

Yargıtay Asgari Ücreti Engel Saymıyordu

Yargıtay'ın, "asgari ücret kadını yoksulluktan kurtarmaz. Asgari ücretli kadına da nafaka ödenir" şeklinde örnek kararları vardı. Bu kararlar ışığında asgari ücret alan kadınlara da yoksulluk nafakası bağlanabiliyordu.

6 Mart'ta Farklı Karar Çıktı

Ancak, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 6 Mart tarihli bu konudaki son örnek kararında asgari ücret veya bu ücrete yakın ücreti alan kadına yoksulluk nafakası bağlamaması yönünde karar oluşturdu. Yargıtay, boşanma ve tazminat kararını onarken, 350 liralık yoksulluk nafakasını "Kadının kendisini yoksulluktan kurtaracak miktarda düzenli ve sabit bir geliri var" diye bozdu.

Bu Karar Ne Anlama Geliyor

Yargıtay'ın bu son kararı ışığında 773 liralık asgari ücret veya buna yakın ücret alan kadınlar boşandıkları kocalarından yoksulluk nafakası alamayacaklar. Bu karar ışığında, asgari ücretle çalıştığınız için yoksulluk nafakası bağlanmaması olasılığı bulunuyor.

Sevgiliye Tazminat Davası Açabilirsiniz

Ancak yine son yargı kararları ışığında kocanızın sevgilisine manevi tazminat davası açmanız ve kazanabilmeniz olasılığı var. Bir avukata danışarak, boşanma, nafaka ve tazminat davalarınızı açmanızı öneriyorum.

Yoksulluk Nafakası Ne Zamana Kadar Ödenir

Bir erkek okurum ise 2009'da boşandığını eşine aylık 450 lira yoksulluk nafakası ödediğini, kendisinin de bir maaşla geçindiği belirterek, "Ben bu parayı daha ne kadar süreyle ödemek zorundayım" diye sormuş. Erkek okuruma yanıtım da şöyle:

Medeni Kanunu'nun 176. maddesinde yoksulluk nafakasının sona erme halleri şöyle düzenleniyor:

1-Nafaka alacaklısının evlenmesi

2-Nafaka alacalısı veya borçlusunun ölümü

3-Nafaka alacaklısının evlenmemesine rağmen fiilen evli gibi bir başkasıyla yaşaması

4-Nafaka alacaklısının haysiyetsiz hayat sürmesi

5-Nafaka alacaklısının yoksulluğunun sona ermesi

Bu koşullar altında eğer nafaka ödediğiniz eski eşiniz, evlenirse, evlenmeden bir başkasıyla karı-koca hayatı yaşarsa, haysiyetsiz bir yaşam sürerse veya ölürse yoksulluk nafakası mahkeme kararı ile kaldırılır. Ancak, kanundaki bu koşullardan hiçbiri yoksa yoksulluk nafakası ödemeyi sürdürmek durumunda kalırsınız. Çünkü kanuna göre yoksulluk nafakası "süresiz" olarak bağlanıyor.

Diğer Yargıtay Kararları