YARGITAY KARARLARI

Daire: 12 Tarih: 2012 Esas No: 2011/23828 Karar No: 2012/6944 Kaynak: Mahkeme Dosyası İlgili Maddeler: TCK 89,22/3 İlgili Kavramlar: Bilinçli Taksirde TCK 50/4 Md. Uygulanmaz

Daire: 12 Tarih: 2012 Esas No: 2011/23828 Karar No: 2012/6944 Kaynak: Mahkeme Dosyası İlgili Maddeler: TCK 89,22/3 İlgili Kavramlar: Bilinçli Taksirde TCK 50/4 Md. Uygulanmaz
15/05/2013

15 Mayıs 2013 Çarşamba 14:03 T.C.
Yargıtay
12. Ceza Dairesi

Türk Milleti Adına
Yargıtayilami

Esas No: 2011/23828
Karar No: 2012/6944
Tebliğname No: 8 - 2008/117235

İncelenen Kararın;
Mahkemesi : Menderes Asliye Ceza Mahkemesi
Karar Tarihi: 12/04/2007
Numarası: 2005/1003 - 2007/181
Sanık: R.G
Suç: Taksirle Yaralama
Suç Tarihi: 10/06/2005
Hüküm: TCK'nın.89/4,22/3,62/1,50/4,50/1-a,52/2-4.maddeleri gereğince mahkumiyet
Temyiz Eden: Sanık müdafii
Tebliğnamedeki Düşünce: Bozma

Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık müdafi tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Sanığın bilinçli taksirle hareket edip mağdurların basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanmasına neden olduğu olay nedeniyle yapılan yargılama sonunda tayin edilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının kısa süreli olmadığı ve 5237 sayılı TCK'nın 50/4. maddesi gereğince adli para cezasına çevrilemeyeceği gözetilmeksizin adli para cezasına çevrilmesi aleyhe temyiz bulunmadığından, bozma nedeni yapılmamıştır.

Sanık müdafinin diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir, ancak;

Sanık hakkında kurulan hükümden sonra yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunun 562. maddesiyle değişik CMK'nın 231. maddesindeki "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenleme karşısında suçun niteliği, hükmolunan cezanın tür ve miktarı gözetilip dosyada bulunan adli sicil kaydı nazara alınarak, sanığın hukuki durumunun yeniden tayin ve takdirinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeple 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca tebliğnamedeki isteme uygun olarak BOZULMASINA, 13/03/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan V.
S. TARHAN
Üye
M. BERBER
Üye
G. YALVAÇ
Üye
S. ÖZTÜRK
Üye
M. M. YÖNDER

Kararına uygundur F/A

Yazı İşl.Md. T.C. Yargıtay 12. Ceza Dairesi Türk Milleti Adına Yargıtayilamı
Esas No: 2011/23828
Karar No: 2012/6944
Tebliğname No : 8 - 2008/117235

İncelenen Kararın; Mahkemesi : Menderes Asliye Ceza Mahkemesi Karar Tarihi : 12/04/2007
Numarası : 2005/1003 - 2007/181
Sanık : R.G Suç : Taksirle Yaralama Suç Tarihi : 10/06/2005

Hüküm :TCK'nın.89/4,22/3,62/1,50/4,50/1-a,52/2-4.maddeleri gereğince mahkumiyet Temyiz Eden : Sanık müdafii Tebliğnamedeki Düşünce : Bozma Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık müdafi tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanığın bilinçli taksirle hareket edip mağdurların basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanmasına neden olduğu olay nedeniyle yapılan yargılama sonunda tayin edilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının kısa süreli olmadığı ve 5237 sayılı TCK'nın 50/4. maddesi gereğince adli para cezasına çevrilemeyeceği gözetilmeksizin adli para cezasına çevrilmesi aleyhe temyiz bulunmadığından, bozma nedeni yapılmamıştır. Sanık müdafinin diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir, ancak; Sanık hakkında kurulan hükümden sonra yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunun 562. maddesiyle değişik CMK'nın 231. maddesindeki "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenleme karşısında suçun niteliği, hükmolunan cezanın tür ve miktarı gözetilip dosyada bulunan adli sicil kaydı nazara alınarak, sanığın hukuki durumunun yeniden tayin ve takdirinde zorunluluk bulunması, Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeple 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca tebliğnamedeki isteme uygun olarak BOZULMASINA, 13/03/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Başkan V. S. TARHAN Üye M. BERBER Üye G. YALVAÇ Üye S. ÖZTÜRK Üye M. M. YÖNDER Kararına uygundur F/A Yazı İşl.Md.

Diğer Yargıtay Kararları