YARGITAY KARARLARI

Nafaka Artırım Talepleri ÜFE Oranını Geçemeyecek

Nafaka Artırım Talepleri ÜFE Oranını Geçemeyecek
16/05/2013

Yargıtay, nafaka artırımı davalarında emsal bir karara imza attı. Karara göre, nafaka artırım talepleri ÜFE oranını geçemeyecek.

Yargıtay, nafaka artırımı davalarında emsal bir karara imza attı. Kararda, nafaka artırım oranının TÜİK 'in yayınladığı ÜFE 'ye (Üretici Fiyatları Endeksi-Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) göre belirlenmesi gerektiği belirtildi. Bu kararın ardından nafaka artırım talepleri ÜFE oranını geçemeyecek.

Sözkonusu boşanma davasında mahkemeye dilekçe sunan taraf, hüküm altına alınan aylık 200 TL yoksulluk nafakasının yetersiz kaldığını ileri sürerek 400 TL 'ye çıkarılmasını talep etti. Mahkeme, 200 liralık nafakanın 400 liraya yükseltilmesine karar verdi. Davalı, yerel mahkemenin verdiği kararı temyiz etti. İncelemeyi yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını bozdu. Bozma kararında, tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde nafakanın artırılması veya azaltılmasının mümkün olacağına dikkat çekilerek şu görüşlere yer verildi:

Denge Korunmalı

"Nafaka alacaklısı davacının ihtiyaçları ile nafaka yükümlüsü davalının gelir durumunda, nafakanın takdir edildiği tarihe göre olağanüstü bir değişiklik olmadığı takdirde; yoksulluk nafakası TÜİK 'in yayınladığı ÜFE oranında artırılmalı ve böylece taraflar arasında önceki nafaka takdirinde sağlanan denge korunmalıdır. Somut olayda; tarafların ekonomik ve sosyal durumlarında boşanma davasından sonra olağanüstü bir değişiklik olduğu ileri sürülmemiştir. O halde; yoksulluk nafakasının niteliği ve takdir edildiği tarih gözetilerek, nafakanın ÜFE oranında artırılması suretiyle dengenin yeniden sağlanması gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yüksek nafaka takdiri doğru görülmemiştir." Bu karara göre yüzde 7 'lik artış baz alındığında 200 liralık nafakanın 214 liraya yükselmesi gerekiyor.

Diğer Yargıtay Kararları